Siła woli – Jak ją zbudować?

siła woli

Od czasu do czasu napotykasz jednostki, które posiadają ogromną siłę woli i niezłomnie podążają wytyczoną przez siebie drogą, nawet pomimo pojawiających się przeszkód. Bez względu na to, co się z nimi dzieje po prostu kroczą naprzód, z niezachwianą pewnością i wiarą w siebie.

Osoby te zdają się nie mieć ograniczeń, słabości i czasami wydają się być w jakiś sposób „nadludźmi”, coś na podobieństwo komiksowych superbohaterów. Jednak prawda jest taka, że są tacy sami jak Ty i ja. Mają swoje obawy, ograniczające nawyki i dziwne zachowania.

Pomimo swoich słabości potrafili jednak wypracować niezłomną siłę woli, aby pokonywać przeszkody, rozczarowania i inne problemy stojące na ich drodze. Na czym więc polega wyjątkowość tych ludzi?

Polega ona na tym, że uświadomili oni sobie, że jedynymi ograniczeniami są ograniczenia ich umysłu. Wzięli więc się za swój umysł i jego codzienny rozwój, żeby mieć pewność, że jest on w doskonałym stanie, tak aby pomógł im, zrobić, być, mieć i osiągnąć cokolwiek zapragną.

Umysł ludzki jest jak mięsień. Wraz z praktyką i czasem może zostać tak uwarunkowany, aby osiągać pozornie niemożliwe rzeczy. W rzeczywistości, Twój umysł jest najważniejszym czynnikiem, który pomoże Ci rozwinąć niezłomną siłę woli w obliczu przeciwności.


Czym jest siła woli?

Posiadanie niezłomnej siły woli jest związane z odnalezieniem wewnętrznej siły, aby pokonać lenistwo, prokrastynację, pokusy, rozczarowania, niepowodzenia, ograniczające nawyki i przekonania.

Praktykowanie silnej woli, jest umiejętnością podejmowania trudnych decyzji w obliczu przeciwności.

Wykorzystanie siły woli polega na dokańczaniu zadań i działań, które są związane z Twoimi celami, pomimo problemów i przeciwności, które stoją na Twojej drodze bez względu na opór, trudności i niewygody, które będą ściągać Cię w stronę strefy komfortu.

Siła woli to nauka adaptacji do zmieniających się warunków oraz trudnych i nieprzewidywalnych okoliczności.

Polega ona na umiejętności podniesienia się po przejściu przez najgorsze przeciwności, jakich doświadczyliśmy.

Praktykowanie niezłomnej siły woli jest to pokonywanie własnych słabości, które normalnie powstrzymują Cię na Twojej ścieżce do celów oraz budzenie Twojego ducha.

Niezłomna siła woli jest ciągłą nauką na błędach i niepowodzeniach.

Życie, w którym praktykujemy siłę woli jest związane z umiejętnością odrzucania chwilowych pokus oraz natychmiastowych gratyfikacji.

Posiadanie niezłomnej siły woli jest praktykowaniem samodyscypliny, która ukierunkowuje i utrzymuje Twoją uwagę, na pożądanych efektach pomimo chaosu i przeciwności, które próbują pogrzebać Twoje plany.

Tak, niezłomna siła woli wydaje się być nieco skomplikowana, ale postaram się, abyś w tym złożonym procesie odnalazł odpowiedzi na pytania, których szukasz.

Czym jest siła woli
Czym jest siła woli?


Praktykowanie i pielęgnowanie siły woli

Podobnie jak rolnik, który potrzebuje pielęgnować swoje plony w ciągu roku, tak również i Ty musisz dbać i pielęgnować niezbędne umiejętności, przekonania, samodyscyplinę, cechy i czynności, które są wymagane, aby wzmocnić Twoją determinację do stawania się nadczłowiekiem wyposażonym w moc niezłomnej siły woli.

Potrzebne umiejętności

Siła woli wymaga od Ciebie, aby nauczyć się myśleć krytycznie i kreatywnie, pod presją zewnętrznych okoliczności. Wymaga opanowania i kontroli emocji w każdych warunkach. Wymaga również, aby stać się bardziej świadomym społecznie oraz samo-świadomym osobistych skłonności.

Niezłomna siła woli wymaga od Ciebie, aby nauczyć się jak planować czas efektywnie, wyznaczać priorytety, zarządzać swoim stresem proaktywnie, nauczyć się jak podejmować codziennie lepsze i bardziej efektywne decyzje. Opanowanie tych umiejętności w naturalny sposób pozwoli Ci rozwinąć nawyki, które są niezbędne, aby osiągnąć nadludzką, niezłomną siłę woli.

Niezbędne przekonania

Posiadanie niezłomnej siły woli wymaga wewnętrznej siły, pewności i wiary w siebie, która nie rozsypie się w obliczu sił, których jedynym pragnieniem jest zniszczyć Twojego ducha i zburzyć Twoje poczucie rzeczywistości. Dlatego też z tego powodu, niezłomna siła woli wymaga od Ciebie, aby pielęgnować cztery niezbędne przekonania, które naturalnie umacniają Twoją duszę i ugruntowują w przekonaniu, że:

Mam nieograniczony potencjał…
Wszystkie odpowiedzi odnajdę w sobie…

Jeżeli wszystkie te przekonania są ugruntowane w Tobie, wtedy nie masz powodów, aby się obawiać, martwić oraz wątpić.

Krytyczne cechy

Niezłomna siła woli wymaga od Ciebie, aby pielęgnować pewne określone i konkretne cechy, które pomogą Ci utrwalić fundamentalne elementy składowe Twojej psychiki. Te cechy nie tylko kształtują Twój sposób myślenia, ale również wpływają na każdą decyzję i działanie jakie podejmujesz i w konsekwencji wpływają na wyniki.

Ambicje

Niezłomna siła woli wymaga ambicji, aby sięgnąć najwyższych szczytów, żeglować po nieprzewidywalnych morzach i mierzyć się z niepewnościami. W rzeczywistości ambicja pozwoli Ci patrzeć ponad teraźniejszość, zapewniając długoterminową perspektywę, która będzie Cię motywować, inspirować i popychać do przodu w kierunku coraz większych osiągnięć.

Entuzjazm

Entuzjazm jest jak dobra bateria, która utrzymuje Twojego ducha na odpowiednim poziomie, abyś mógł się mierzyć z przeciwnościami losu. Wzmacnia Twoją wolę, aby się nie poddawać i opierać pokusom, a kiedy indziej pozwala Ci widzieć rzeczy z nowej perspektywy.

Wytrwałość i determinacja

Siła woli wymaga od Ciebie wytrwałości pomimo przeciwności, które życie rzuca w Twoją stronę. To wymaga od Ciebie, aby nie ustawać w determinacji tak, aby życie nie miało wyboru i dawało Ci to czego chcesz, każdego dnia.

Dziecięca ciekawość

Ciekawość otwiera drzwi i okna, które pozamykałeś oraz możliwości, które leżały poza Twoim zasięgiem przez bardzo długi okres czasu. W rzeczywistości, ciekawość zmusza do zadawania lepszych i bardziej efektywnych pytań na temat życia i okoliczności. To oczywiście zmusza do myślenia w nowy, inny sposób, wzięcia pod uwagę nowych spostrzeżeń i zdobycia unikalnej perspektywy.

Optymizm

Optymizm jest jak światło, dzięki któremu możemy kroczyć w ciemnościach, kiedy nas otaczają. Jest światłem, które świeci jasno na niebie, odsłaniając nadzieję na lepszą teraźniejszość i potencjał przyszłości, która nie została jeszcze napisana.

Wiara

Niezłomna siła woli wymaga wiary w coś, czego jeszcze nie możemy zobaczyć, nie możemy dotknąć i nie możemy doświadczyć – poza naszym umysłem. Chodzi tutaj o wiarę w coś, co jest stworzone jedynie w umyśle i jeszcze nierealne. Chodzi o wiarę w moc tworzenia czegoś z niczego mimo przeciwności, które są skierowane przeciwko Tobie.

Niezachwiana samodyscyplina, pewność siebie i kontrola

Niezłomna siła woli wymaga samodyscypliny, aby skupić Cię z całego serca na tym co musi zostać zrobione; pewność siebie popycha nas do przodu mimo problemów, które mogą Ci Ciążyć, a kontrola pomaga opierać się pokusom i dystraktorom, które życie rzuca Ci pod nogi.

Mądre działania

W celu rozwinięcia niezłomnej siły woli musisz działać celowo i w sposób proaktywny każdego dnia. W tym samym czasie Twoje działania muszą być elastyczne i dostosowane do zmieniających się okoliczności w Twoim życiu, a co najważniejsze muszą być skupione i ukierunkowane na tym, co chcesz zrobić, kim chcesz być, mieć oraz osiągnąć.

To w ramach Twoich działań będą realizowane wyniki i odnalezione możliwości.

Praktykowanie i pielęgnowanie siły woli
Praktykowanie i pielęgnowanie siły woli

Naucz się jak rozwijać nowe nawyki

Nawyki stanowią podstawę Twoich decyzji i działań. Są zaprogramowanymi zachowaniami, które są praktykowane przed długi okres czasu. Określają one, kim jesteś i mogą skutecznie przepowiedzieć co osiągniesz dzisiaj oraz w przyszłości.

Niezłomna siła woli wymaga od Ciebie praktykowania zestawu wyjątkowych nawyków, które pozwolą Ci wytrwale podążać do przodu pomimo przeszkód i niepowodzeń pojawiających się na drodze.

Przewiduj problemy

Kiedy rozwijasz umiejętność przewidywania problemów w przyszłości, to możesz się lepiej do nich przygotować oraz na to, co przyniosą. Niektórzy mogą twierdzić, że przewidywanie problemów w przyszłości może zmienić Cię w pesymistę. Byłoby to prawdą jedynie, kiedy widziałbyś tylko problemy piętrzące się na horyzoncie.

Najważniejsze jest, aby przewidywać problemy i szukać rozwiązań, odpowiedzi i możliwości, które możesz wykorzystać, gdy problemy już się pojawią.

Zdobywaj niezbędne zasoby

Nawyk zdobywania niezbędnych zasobów z wyprzedzeniem jest krytyczny dla odniesienia sukcesu, ponieważ, kiedy będziesz musiał skonfrontować się z niepowodzeniami, to niezbędne zasoby, które będziesz miał pod ręką zdecydują jak szybko i efektywnie będziesz w stanie pokonać te przeszkody.

Zasoby te zawierają umiejętności, wiedzę, informacje, narzędzia, strategie, techniki i wsparcie, które może być potrzebne, aby pomóc Ci wyjść z trudnych momentów w swoim życiu.

Musisz zatem przewidywać problemy z wyprzedzeniem, określić, jakie rozwiązania i szanse niosą dla Ciebie, a następnie nabyć niezbędne zasoby, które pomogą Ci wykorzystać to, co życie przyniesie ze sobą.

Zaakceptuj błędy i niepowodzenia

Błędy i porażki są tylko tymczasowe. Postoje na naszej drodze są szansą i możliwością uczenia się na swoich doświadczeniach. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli podejmować lepsze i bardziej efektywne decyzje.

Zrozum siebie dogłębnie

Musisz wyrobić w sobie nawyk odkrywania samego siebie każdego dnia. Poznaj siebie dogłębnie, włączając swoje obawy, poziomy dyskomfortu, emocje, słabe i mocne strony. Im dokładnie i głębiej poznasz siebie, tym bardziej staniesz się intuicyjny podczas podejmowania decyzji i podejmowania efektywnych działań. Twoje działania będą później skupione na Twoich silnych stronach podczas radzenia sobie ze słabościami, zapewniając, że nie zostaniesz pokonany podczas podejmowania ważnych decyzji w swoim życiu.

Zrozum szanse do rozwoju

To właśnie w chwilach największych trudności, otrzymujemy możliwość największego rozwoju i rozwijania siebie na wielu poziomach. To w tych momentach musisz uświadomić sobie swoje słabości i ograniczenia – ucz się od nich, bo jeszcze lepiej przygotuje Cię to na przyszłość.

Miej otwarty umysł

Bardzo łatwo stać się zamkniętym na nowe idee (closed-minded), kiedy okoliczności Cię przytłaczają, a seria podjętych decyzji prowadzi donikąd. I to w czasie, kiedy Twoje najgłębiej zakorzenione przekonania są testowane w obliczu przeciwności.

To właśnie w takich chwilach musisz myśleć poza utartymi schematami i widzieć rzeczy z innej perspektywy. Będziesz również potrzebował zakwestionować swoje najgłębsze przekonania, które mogą skutecznie powstrzymywać Cię od kroczenia naprzód w Twoim życiu.

Utrzymuj rzeczy zabawnymi

Kiedy dobrze się bawisz, robiąc to, co kochasz, życie wydaje się być łatwe i beztroskie. Nie jesteś już przytłoczony problemami i niepowodzeniami, widzisz rzeczy z dużo bardziej pozytywnej i optymistycznej perspektywy.

Utrzymuj skupienie na chwili obecnej

Ważne jest, aby posiadać długoterminową wizję życia. Jednak w tym samy czasie, ważne jest , aby twardo stąpać po ziemi i utrzymywać świadomość na chwili obecnej.

Poprzez skupienie na chwili obecnej – na tym , co możesz zrobić i kontrolować teraz – staniesz twardo na ziemi a to pomoże skupić Ci umysł na tym ,co jest najważniejsze w tej chwili i będzie miało największe znaczenie dla przyszłości.

Utrzymuj ruch naprzód

Kiedy przeciwności i niepowodzenia zaczynają Cię przerastać, łatwo zacząć się wahać i odsuwać od niebezpieczeństw. Jest to w porządku, jeżeli ryzyko jest za duże. Jednak, jeżeli zdecydujesz się na krok do tyłu, jednocześnie powinieneś wykonać krok do przodu w innych kierunkach.

Tylko poprzez tego typu wysiłki będziesz w stanie utrzymać swój poziom dynamiki i motywacji, który pomoże Ci przekroczyć linię mety.

Przejmij osobistą odpowiedzialność

Ci, którzy praktykują niezłomną siłę woli nie robią sobie wymówek, z powodu tego, co zrobili ani z powodu tego, co im się przydarzyło. W pełni rozumieją, że aby osiągnąć swoje cele, muszą liczyć się z wzięciem pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Wzięcie odpowiedzialności za wszystko (zarówno za to, co dobre, jak i złe) oznacza to, że masz wszystko pod kontrolą i jesteś odpowiedzialny za swój los. Z drugiej strony, nie biorąc odpowiedzialności, oddajesz się pod kontrolę wydarzeniom, ludziom lub okolicznościom, na które nie możesz wpływać lub nie masz umiejętności kontrolowania. W dłuższej perspektywie znacznie osłabi to Twoją determinację i ustawi na kursie prowadzącym do porażki.

Naucz się jak rozwijać nowe nawyki
Naucz się jak rozwijać nowe nawyki

Strategie rozwoju siły woli

Odporność i siła woli są zbudowane na fundamentach licznych działań, które podejmujesz każdego dnia, aby osiągnąć swoje cele. Jednak te działania muszą być skupione i ukierunkowane w celu maksymalizacji wyników, wzmacniania, motywacji, przy jednoczesnej minimalizacji błędów.

Nie wahaj się

Chwila, w której się wahasz przed podjęciem decyzji lub podjęciem działania jest momentem utraty pędu, który stworzyłeś.

W takiej chwili możesz również stracić wiarę w siebie, w swoje możliwości, co może doprowadzić do strachu, obaw, prokrastynacji i wielu innych ograniczających nawyków i emocji.

Nie mówię, że powinieneś podejmować działania, nie zważając na ryzyko. Mam na myśli, że musisz podejmować skalkulowane ryzyko oparte na solidnych badaniach i feedbacku.

Nigdy nie odwlekaj

Prokrastynacja składa się z niczego więcej, niż lawiny wymówek i wymyślonych opowieści, które sobie snujesz na co dzień o tym, jak to nie możesz zrobić pewnych rzeczy, bo masz do zrobienia coś innego.

Prowadzi to do błędnego koła wątpliwości, strachu i niepewności, które mogą Cię nękać do końca życia. Odwlekanie może również wstrzymać pęd, który stworzyłeś na drodze do swoich celów i osiągnięć.

Nigdy nie pomniejszaj pozytywów

Kiedy zafiksujesz się na problemach i niepowodzeniach to bardzo łatwo jest zacząć pomniejszać wszystkie pozytywy, które wynikają z decyzji i działań, które podjąłeś. Te pozytywy w rzeczywistości mogą pomóc Ci odblokować nowe odpowiedzi i szanse, które pomogą Cie przejść Twoją podróż.

Jednak jeżeli zaprzeczysz lub nie wyciągniesz wniosków z tego, czego się nauczyłeś, rozwiązań których zastosowałeś lub doświadczeń, które zebrałeś podczas podróży, wówczas łatwo jest powtarzać wciąż te same błędy.

Nigdy nie wyolbrzymiaj negatywów

Kiedy coś pójdzie nieoczekiwanie nie po naszej myśli, łatwo poddać się obsesji negatywnych konsekwencji naszych decyzji i działań. Co więcej, kiedy zaangażujemy naszą wyobraźnię w ten proces, z łatwością możemy zupełnie niepotrzebnie nadmiernie wyolbrzymić te negatywy.

W każdej negatywnej okoliczności, można znaleźć pozytywy, które mogą być wykorzystane, jeżeli jesteśmy cierpliwi i zważamy na detale. Dlatego raczej skup się na wyolbrzymianiu pozytywów i pomniejszaniu negatywów.

Nigdy się nie poddawaj

Bez względu na to, co się dzieje nigdy, ale przenigdy nie poddawaj się. Życie jest zbyt krótkie, aby zatrzymywać się w połowie drogi i nigdy nie wiadomo, jak blisko jesteś osiągnięcia pożądanego wyniku. Może wydawać się, że jest tak daleko od nas, kiedy w rzeczywistości może być już na wyciągnięcie ręki.

Nie twórz założeń

Na podstawie poprzednich doświadczeń – odnośnie do tego, co się sprawdzało lub nie – łatwo jest założyć, że nic się teraz nie zmieni. Jednak, różne okoliczności i stany niosą ze sobą unikalne zestawy, emocji, ludzi i wydarzeń, które nieco inaczej, niż poprzednio – oznaczają pojawienie się nowych możliwości i rozwiązań leżących przed tobą i czekających, kiedy je zauważysz.

Nigdy nie ustępuj pod presją

Kiedy woda zacznie się gotować i ciśnienie zacznie się podnosić, większość ludzi więdnie pod tą presją i poddaje się bez walki. Jeżeli większość ludzi „wymięka”, ale nie Ty, to zgaduję, że masz już teraz przewagę nad swoimi przeciwnikami i dostęp do licznych możliwości.

Witaj przeciwności z otwartością

Kiedy nauczysz się witać przeciwności z entuzjazmem, wzmocnisz się i będziesz lepiej przygotowany na trudne czasy, które mogą nadejść. Co więcej, zaczniesz postrzegać swoje życiowe problemy z nową pewnością, która dostarczy Ci jaśniejszej perspektywy drogi, która przed Tobą.

Wizualizuj sukces i zastanawiaj się

Poprzez wizualizację swojego sukcesu i poświęcenie czasu na refleksję nad swoimi doświadczeniami i błędami, można skutecznie rozjaśnić, czego tak naprawdę chcesz oraz poprawić proces, który Cię tam zabierze znacznie szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto, proces wizualizacji i samo-refleksji pomaga budować pęd, którego potrzebujesz do pokonywania wszystkiego, co stanie Ci na drodze.

Wyjaśnij pragnienia i korzyści z celów

Proces wyjaśniania swoich pragnień i korzyści z celów, pomaga budować entuzjazm, zaufanie i motywację do osiągania celów pomimo przeszkód i wyzwań, które życie rzuca w Twoim kierunku.

Zawsze szukaj alternatywnych perspektyw

Całe nasze życie to patrzenie na świat z różnych perspektyw. Sposób w jaki widzisz okoliczności pojawiające się w życiu zależą od Twoich poprzednich doświadczeń, wspomnień i Twojego aktualnego stanu emocjonalnego.

To sugeruje zatem, że to, co widzisz, to tylko Twoja interpretacja rzeczywistości. A ponieważ jest to tylko Twoja interpretacja okoliczności i tego, w jaki sposób przejawiają się w Twoim życiu, dlatego też posiadasz siłę do świadomego przekształcenia perspektywy w dowolnym momencie i ujrzenia rzeczy w sposób o wiele bardziej korzystny.

Działaj pod wpływem faktów

Fakty czy fikcja? Znając różnicę między nimi w znaczący sposób wpłyniesz na wyniki (efekty) wynikające z Twoich decyzji i działań. Dlatego musisz być pewien, że nie podchodzisz emocjonalnie do zdarzeń i okoliczności w swoim życiu. W przeciwnym razie może się okazać, że opierasz swoje decyzje bardziej na fikcji, niż na faktach.

Fakty są sprawdzalnymi rzeczami, które mają określone miejsce i czas. Z drugie strony mamy fikcje, które są opiniami i ideami, które nie mogą zostać udowodnione.

Każdego dnia stawiaj małe kroki

Małe kroki stawiane każdego dnia są dużo bardziej efektywne, niż duże kroki stawiane sporadycznie i niekonsekwentnie. Nabierzesz pędu, kiedy będziesz poruszał się do przodu konsekwentnie w kierunku swoich celów i zadań. Oraz wyhamujesz go, jeżeli będziesz działał niesystematycznie. To, nie tylko będzie okradać Cię z entuzjazmu, ale również będzie tłumić Twoją kreatywność.

Stawiaj opór ograniczającym przekonaniom i nawykom

Czasami w ramach słabości i ograniczeń można odnaleźć swoje największe szanse na sukces. Stawiając opór swoim ograniczającym przekonaniom i nawykom otworzysz drzwi dla nowych możliwości i zrozumienia, jakiego nie miałeś nigdy wcześniej.

Opieraj się nieistotnym pragnieniom

Natychmiastowa gratyfikacja jest chęcią uzyskania krótkoterminowych przyjemności, które pomogą Ci uniknąć krótkotrwałego bólu, a jednocześnie przeszkodzą lub opóźnią uzyskanie długoterminowe przyjemności związanych z Twoimi celami i planami. Co więcej, będzie Cię to okradać z pędu, który jest kluczem do osiągania Twoich długoterminowych sukcesów.

Budowanie silnego poczucia sensu

Poczucie celu jest zbudowane na fundamentach wyższej sprawy. To jest coś, co określa, kim jesteś, dokąd zmierzasz i kim chcesz się stać. W tym celu, w umyśle, będziesz rozwijać niezbędny pęd do przezwyciężania wszystkiego i wszystkich, którzy stoją na Twojej drodze do osiągnięcia celów i planów.

Utrzymuj postawę skupioną na rozwiązaniach

Gdy problemy w życiu zaczynają Cię przytłaczać, bardzo łatwo jest przesiąknąć tym, co nie działa. Jednak skupiając się na tym, co nie działa, naturalnie stracisz z oczu to, co działa i rozwiązania, jakie te problemy niosą ze sobą. Zamiast tego, skup się na znajdywaniu odpowiedzi i możliwości, zachowując postawę skupioną na rozwiązaniach.

Planuj z wyprzedzeniem, uwzględniając prawa Murfiego

Cel bez planu działania jest po prostu myśleniem życzeniowym. W rzeczywistości, nieposiadanie planu działania, może być katastroficzne, kiedy pojawią się nieoczekiwane problemy i okoliczności.

Kiedy przychodzi do tworzenia planu działania zawsze uwzględniaj prawa Murfiego. Ponieważ Wszystko, co ma pójść źle, pójdzie źle, z każdym razem, w najgorszym z możliwych momentów, kiedy najmniej się tego spodziewasz i nawet nie będziesz o tym wiedział dopóki nie będzie za późno. 🙂

Kontroluj emocje i reakcje w zetknięciu z nieoczekiwanym

Bez względu na to jak dokładnie planujemy i czy bierzemy pod uwagę Prawa Murphye’ego, zawsze pojawią się zdarzenia i okoliczności, które niespodziewanie wypłyną na powierzchnię w najgorszym możliwym czasie. Podczas tych chwil musimy utrzymywać równowagę emocjonalną. Kontrolując nasze reakcje emocjonalne, możemy zachować czysty umysł, który pomoże podejmować nam bardziej rozsądne i efektywne decyzje.

Zadawaj efektywne pytania

Pytania są nierozerwalnie połączone z naszymi myślami, nasze myśli z nawykami, nasze nawyki z naszymi decyzjami, nasze decyzje z naszymi działaniami. W rzeczywistości, jedno proste, ale skuteczne pytanie może natychmiast zmienić naszą perspektywę okoliczności, w których się znajdujemy, oraz stworzyć pęd, którego potrzebujemy, aby osiągnąć nasze cele.

Oto pięć ważnych pytań, które pomogą Ci pokonać przeszkody w Twoim życiu:

Jak najlepiej mogę to pokonać?
Jak inaczej muszę myśleć?
Jakich szans nie zauważam?
Jaki jest alternatywny sposób patrzenia na to?
Jakie zasoby mogłyby mi w tym pomóc?

Zapytaj o pomoc

Wreszcie, kiedy wyczerpały się już wszystkie możliwości, nadal możemy utrzymać nasz wysoki poziom silnej woli w obliczu przeciwności losu, po prostu, prosząc o pomoc. Jeżeli sami nie możemy zrobić czegoś dla siebie, to mogą to zrobić dla nas inni.

Strategie rozwoju siły woli
Strategie rozwoju siły woli

Myśli końcowe

Rozwijanie niezłomnej siły woli jest zarówno podróżą w głąb umysłu, jak i podróżą po naszych doświadczeniach. Im częściej korzystamy z tych umiejętności, przekonań, cech, działań i strategii do pokonywania przeszkód i niepowodzeń w naszym życiu, tym silniejsze będą nasze muskuły niezłomności – pomagając stworzyć pęd potrzebny do zamanifestowania swoich pragnień i marzeń w fizycznej rzeczywistości.

Jednak, kiedy wszystko jest już powiedziane i zrobione, należy pamiętać, że rozwinięcie niezłomnej siły woli nie wydarzy się w ciągu jednej nocy, potrzeba na to czasu, konsekwentnego wysiłku, aby przekształcić swoje życie na lepsze i na zawsze.

Zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z kształtowaniem niezłomnej siły woli w komentarzach.


Czas na utrwalenie poznanych koncepcji

sila woli


Czy ten artykuł był dla Ciebie wartościowy? Czy ważne jest dla Ciebie zrozumienie omawianego tematu? Chcesz zoptymalizować swój sposób myślenia na ten temat? A może szukasz metody, aby zastosować te pomysły w swoim życiu?

Jeśli tak, to zachęcamy do pobrania Mapy Myśli, która została stworzona na podstawie tego artykułu. Ta mapa nie tylko wizualnie prezentuje najważniejsze informacje i pomysły z artykułu, ale także wykorzystuje innowacyjne techniki organizacji wiedzy, takie jak grupowanie pojęć czy zastosowanie symboli i kolorów, by ułatwić zrozumienie i zapamiętanie treści. Mapa została zaprojektowana, aby wspierać Twoją pamięć i proces uczenia się, ułatwiając przyswajanie wiedzy oraz jej praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.

Pobierając Mapę Myśli, nie tylko zyskasz cenny narzędzie edukacyjne, ale również wesprzesz rozwój kolejnych map, które pomagają wizualizować i rozumieć złożone zagadnienia.


Rozwijaj się dalej:

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
Scroll to Top
Send this to a friend