Efektywna Nauka – zestaw 11 E-booków i map myśli

Original price was: 157,00 zł.Current price is: 69,00 zł.

Zestaw „Efektywna Nauka” to kompleksowy pakiet materiałów edukacyjnych zgłębiających kluczowe strategie i techniki skutecznego przyswajania wiedzy.

To niezbędne kompendium dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich pragnących doskonalić swoje umiejętności uczenia się.

Pozwoli opanować skuteczne techniki i nawyki przyswajania wiedzy, zwiększając zdolność zapamiętywania i przyswajania nowych informacji.

Format: E-book (PDF) Mapa Myśli (JPG, PDF)

,

1. „Jak się uczyć żeby się nauczyć SQ3R” to praktyczny przewodnik przedstawiający skuteczną metodę nauki.

Poznaj krok po kroku technikę SQ3R, która przekształci Twój proces zdobywania wiedzy w efektywne doświadczenie. Ten przystępny poradnik wyjaśnia:

 • Poszczególne etapy strategii SQ3R
 • Sposoby praktycznego wdrażania tej metody

Dzięki temu e-bookowi i mapie myśli zyskasz sprawdzone narzędzie zwiększające poziom przyswajania, zrozumienia i zapamiętywania materiału.

Skuteczna technika nauki w jednym, zwięzłym źródle. Idealna pomoc dla uczniów, studentów i wszystkich pragnących podnieść efektywność swojej nauki.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Szczegółowe wprowadzenie do strategii SQ3R, metody opracowanej przez Francisa P. Robinsona, skutecznej w nauce z podręczników, skryptów czy artykułów.
 • Opis pięciu kroków metody: Przejrzyj, Pytaj, Czytaj, Powtarzaj, Sprawdź, wraz z praktycznymi wskazówkami, jak je stosować.
 • Porady dotyczące skupienia uwagi, utrzymania koncentracji, aktywnego czytania i przetwarzania informacji.

2. „Jak skutecznie powtarzać” to szczegółowy przewodnik po efektywnych technikach powtarzania, niezbędnych dla lepszego zapamiętywania i nauki.

Zawiera analizę różnych metod powtarzania i ich wpływu na procesy pamięciowe, wraz z praktycznymi wskazówkami i strategiami ich stosowania.

Dołączona mapa myśli wizualnie przedstawia te techniki, ułatwiając zrozumienie i zastosowanie w praktyce edukacyjnej.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Szczegółowe omówienie różnych rodzajów powtarzania, takich jak powtarzanie skomasowane, rozłożone w czasie, podtrzymujące i opracowujące.
 • Analiza, jak powtarzanie wpływa na procesy pamięciowe i uczenia się, podkreślając znaczenie świadomego i celowego powtarzania.
 • Praktyczne wskazówki, jak efektywnie planować powtórki oraz techniki, które pomagają w utrwalaniu informacji.
 • Wskazówki na temat błędów w powtarzaniu, które mogą ograniczać efektywność nauki, i jak ich unikać.

3. „Głęboki Poziom Przetwarzania Informacji” przedstawia efektywne techniki przyswajania i utrwalania wiedzy.

Wyjaśnia różnice między przetwarzaniem powierzchownym (pasywnym) a głębokim (aktywnym). Pokazuje, jak właściwe opracowywanie informacji podczas nauki usprawnia zapamiętywanie i zrozumienie nowych treści.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Dogłębne omówienie koncepcji poziomów przetwarzania informacji, w tym różnic między przetwarzaniem pasywnym a aktywnym.
 • Praktyczne strategie i techniki skutecznego przekształcania i utrwalania informacji, w tym zadawanie pytań analitycznych, rozwijanie twórczego myślenia, czy uczenie się w kontekście.
 • Wyjaśnienie, jak głębokie przetwarzanie informacji przyczynia się do lepszego zapamiętywania i zrozumienia materiału.
 • Przykłady pytań i ćwiczeń, które można stosować do różnych tematów, aby zachęcić umysł do głębokiego przetwarzania informacji.

4. „Kategoryzowanie porcjowanie informacji” to praktyczny przewodnik po efektywnych strategiach przetwarzania wiedzy, kluczowych dla skutecznej nauki i dobrej pamięci.

Objaśnia, w jaki sposób nasz mózg naturalnie kategoryzuje i dzieli materiał, co ułatwia jego przyswajanie i zapamiętywanie. Pokazuje, jak wykorzystać te mechanizmy na swoją korzyść.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Szczegółowe wyjaśnienie procesu kategoryzowania informacji, w tym jego znaczenia dla efektywnego przetwarzania i zapamiętywania danych.
 • Omówienie techniki porcjowania (chunking), która pozwala na lepsze przyswajanie i pamiętanie dużych bloków informacji.
 • Praktyczne przykłady i metody zastosowania kategoryzowania i porcjowania w różnych sytuacjach edukacyjnych i zawodowych.
 • Analiza, jak te techniki wpływają na redukcję obciążenia poznawczego i zwiększają efektywność uczenia się.

5. „Koncentracja i uważność” to przewodnik po technikach i strategiach, które pomagają w zwiększeniu skupienia.

Znajdziesz tu praktyczne porady i ćwiczenia na rozwijanie koncentracji i uważności, niezbędne w szybko zmieniającym się świecie i efektywnej nauce.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Szczegółowy opis funkcji uwagi, w tym jej selektywności, czujności, podzielności, oraz przerzutności.
 • Praktyczne metody na rozwijanie uważności, takie jak aktywne pisanie, robienie notatek, ustalanie celów nauki, podsumowania, i zadawanie sobie pytań.
 • Techniki na poprawę koncentracji, w tym wykorzystanie wizualizacji i prezentacji multimedialnych.
 • Porady, jak zarządzać uwagą w dobie wszechobecnych rozpraszaczy i ciągłej stymulacji różnymi bodźcami.

6. „Czym są mapy myśli” to kompleksowy przewodnik po świecie map myśli, przedstawiający ich definicję, zastosowanie i korzyści.

Znajdziesz tu szczegółowe instrukcje, jak tworzyć i wykorzystywać mapy myśli w różnych dziedzinach życia i pracy.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Dogłębne wyjaśnienie, co to są mapy myśli, jakie mają cechy i jak działają.
 • Przedstawienie różnorodnych zastosowań map myśli w nauce, pracy zawodowej, planowaniu osobistym i kreatywnym myśleniu.
 • Krok po kroku instrukcje, jak tworzyć mapy myśli, wraz z praktycznymi przykładami.
 • Wskazówki, jak mapy myśli mogą wspierać procesy uczenia się, organizowania informacji i tworzenia nowych pomysłów.

7. „Jak tworzyć mapy myśli wg. Tony’ego Buzana” to przewodnik po metodologii tworzenia map myśli, pomagający w organizacji informacji, poprawie pamięci i koncentracji.

Zawiera szczegółowe instrukcje, jak używać grafik, kolorów, symboli oraz ustalać hierarchię pojęć na mapie.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Podstawy tworzenia map myśli, zaczynając od środka i dodając gałęzie z kluczowymi pojęciami.
 • Wskazówki dotyczące wykorzystania grafik, kolorów, symboli oraz hierarchii pojęć na mapie.
 • Techniki, które aktywują ośrodki mózgowe odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu i emocji, przyczyniając się do lepszej pamięci i koncentracji.
 • Przykłady praktycznego zastosowania map myśli w różnych kontekstach, od edukacji po planowanie osobiste.

8. „Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna” to przewodnik po dwóch głównych typach motywacji i ich wpływie na nasze działania i procesy decyzyjne.

Zawiera analizę, jak każdy rodzaj motywacji wpływa na zachowanie, naukę i osiągnięcia.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Dogłębne wyjaśnienie różnic między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, wraz z przykładami i ich wpływem na nasze działania.
 • Analiza, jak motywacja wewnętrzna i zewnętrzna wpływa na nasze zachowania, wybory oraz proces uczenia się.
 • Wskazówki, jak rozwijać motywację wewnętrzną i skutecznie wykorzystywać motywację zewnętrzną do osiągania celów.
 • Omówienie korzyści płynących z każdego rodzaju motywacji oraz ich zastosowanie w różnych aspektach życia.

9. „Jak tworzyć kreatywne wizualizacje” to przewodnik po technikach i strategiach, które pomagają w zwiększeniu skupienia.

Znajdziesz tu praktyczne porady i ćwiczenia na rozwijanie koncentracji i uważności, niezbędne w szybko zmieniającym się świecie i efektywnej nauce.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Instrukcje, jak używać różnych zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) do tworzenia wizualizacji, które są znaczące i łatwe do przypomnienia.
 • Omówienie, jak emocje wzmacniają proces zapamiętywania, i metody wywoływania takich emocji podczas wizualizacji.
 • Techniki tworzenia skutecznych skojarzeń, które trwale zapadają w pamięć, od prostych po bardziej złożone i abstrakcyjne połączenia.

10. „Klucz do efektywnej nauki” oferuje kompleksowe spojrzenie na techniki i nawyki, które zwiększają skuteczność nauki.

Zawiera porady dotyczące utrzymania zdrowia ciała i umysłu, niezbędne dla efektywnego przyswajania wiedzy.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Sugestie dotyczące tworzenia i utrzymywania stanu umysłu sprzyjającego efektywnemu uczeniu się.
 • Praktyczne wskazówki na temat zdrowych nawyków żywieniowych i ćwiczeń, które wspierają proces uczenia się.
 • Techniki i metody, które pomogą Ci lepiej organizować i zarządzać całym procesem nauki.

11. „Jak wypracować nawyki efektywnej nauki” to klucz do optymalizacji Twojego środowiska nauki, które znacząco wpływa na Twoją efektywność i koncentrację.

Dzięki temu zestawowi dowiesz się, jak dostosować przestrzeń wokół siebie, aby sprzyjała głębokiemu skupieniu i kreatywnemu myśleniu, oraz co jest niezbędne do efektywnej nauki.

Co Znajdziesz w E-booku i na Mapie Myśli:

 • Tworzenie Idealnego Środowiska do Nauki: Dowiedz się, jak stworzyć środowisko, które sprzyja koncentracji, kreatywności i efektywności.
 • Znaczenie Samopoczucia: Poznaj, jak dostosować cykl nauki do swoich naturalnych poziomów energii, by maksymalizować wydajność umysłu.
 • Sztuka Wprowadzania się we Właściwy Stan Umysłu: Odkryj techniki i strategie, które pomogą Ci osiągnąć optymalny stan umysłu do nauki.
 • Zalety Robienia Regularnych Przerw: Zrozum, dlaczego przerwy są kluczowe w procesie nauki i jak je efektywnie wykorzystywać.
 • Praktyczne Wskazówki i Tricki: Znajdziesz tu konkretne, sprawdzone metody, które możesz od razu zastosować w swojej nauce.

Co otrzymam po zakupie?

Zestaw mini E-booków i Map Myśli omawiających zagadnienia:

 • „Mózg człowieka – najważniejsze funkcje” omawia nadrzędne role mózgu w kontrolowaniu całego organizmu.
 • „Funkcje płatów kory mózgowej” szczegółowo analizuje obszary odpowiedzialne za różne procesy poznawcze.
 • „Płat czołowy” zgłębia funkcje kluczowego regionu związanego z motoryką, emocjami i planowaniem.
 • „Układ limbiczny” omawia struktury mózgowe regulujące zachowania, emocje i motywacje.
 • „Neuron” przedstawia budowę i mechanizmy działania podstawowej jednostki układu nerwowego.

Może spodoba się również…

Shopping Cart
error: Content is protected !!
zestaw efektywna naukaEfektywna Nauka – zestaw 11 E-booków i map myśli
Original price was: 157,00 zł.Current price is: 69,00 zł.Dodaj do koszyka
Scroll to Top