Płat czołowy

płat czołowy

Czy wiesz, że płat czołowy mózgu odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu codziennym? To właśnie on odpowiada za przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji oraz funkcje wykonawcze, które służą nam do planowania, regulowania, kontrolowania i opanowywania naszych myśli. Co ciekawe, płat czołowy stanowi aż jedną trzecią kory mózgowej! Chcesz dowiedzieć się więcej o tej fascynującej strukturze mózgu? Czytaj dalej!

Płat czołowy – struktura i funkcje

Mózg człowieka składa się z wielu struktur, które odpowiadają za różne funkcje. Płat czołowy jest jedną z najważniejszych z nich, odpowiada za przetwarzanie informacji oraz pełnienie funkcji wykonawczych. Strukturalnie płat czołowy dzieli się na kilka obszarów, z których każdy spełnia inną rolę – są to m.in. kora ruchowa odpowiedzialna za funkcje motoryczne oraz kora przedczołowa zajmująca się procesami wykonawczymi, podejmowaniem decyzji i regulacją emocji.

Płat czołowy odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu, ponieważ odpowiada za wiele podstawowych funkcji i procesów takich jak:

 • myślenie, podejmowanie decyzji i planowanie – dzięki strukturom płata czołowego możemy analizować posiadane informacje i decydować o tym, jak te dane wykorzystać w praktyce,
 • pamięć prospektywną – związaną z tym, że pamiętamy o działaniach i wydarzeniach, które zaplanowaliśmy,
 • mowę – ośrodki w obszarze płata czołowego warunkują zdolność do rozumienia słów oraz przekładania naszych myśli na mowę,
 • osobowość – przez to, że płat czołowy wpływa na regulację odpowiedzi na bodźce, pamięć, motywację oraz rozumienie uczuć innych, odgrywa także rolę w tworzeniu podstawowych cech naszego charakteru,
 • koncentrację – dzięki korze mózgowej płata czołowego jesteśmy zdolni do świadomego wyboru tego, na co kierujemy uwagę; kiedy pojawia się jakiś bodziec, który nas rozprasza możemy zdecydować o powrocie do wykonywanego wcześniej działania,
 • zdolności motoryczne – ośrodki w płacie czołowym pomagają w koordynacji ruchów dowolnych (prawy płat czołowy odpowiada za ruchy w lewej części ciała, a lewy płat czołowy – w prawej).

Kora ruchowa

Kora ruchowa

Kora ruchowa płata czołowego to obszar mózgu odpowiedzialny za koordynację ruchów podlegających naszej woli. Jest ona podzielona na trzy obszary: kora przedruchowa, kora ruchowa pierwotna i ośrodek Broki.

 • Kora przedruchowa odpowiada za planowanie i programowanie ruchu. To właśnie tutaj neurony koordynują kolejne kroki i aktywują odpowiednie mięśnie przed wykonaniem ruchu.
 • Kora ruchowa pierwotna natomiast odpowiada za wykonywanie zaplanowanych przez korę przedruchową scenariuszy. Innymi słowy, przekłada plan na akcję poprzez wysyłanie sygnałów do mięśni.
 • Ośrodek Broki z kolei odpowiada za produkcję mowy. Koordynuje on mięśnie artykulacyjne, umożliwiając nam mówienie i wymawianie słów. Ośrodek Broki bierze także udział w procesie pisania.

Ważnym aspektem jest to, że kora ruchowa płata czołowego odpowiada jedynie za ruchy podlegające naszej woli. Ruchy mimowolne, takie jak np. oddychanie, są koordynowane przez inne struktury mózgu, takie jak zwoje podstawy mózgu i móżdżek.

Kora przedczołowa

Kora przedczolowa

Kora przedczołowa to jedna z struktur płata czołowego mózgu, która odpowiada za wiele ważnych funkcji. Głównym zadaniem kory przedczołowej są procesy wykonawcze, czyli podejmowanie decyzji i planowanie działań. Inne ważne funkcje tej struktury to:

 • Regulacja emocji: Kora przedczołowa ma związek z procesami emocjonalnymi i odgrywa ważną rolę w ich regulacji. Umożliwia nam panowanie nad emocjami oraz odpowiednie reagowanie na sytuacje stresowe.
 • Zdolność abstrakcyjnego myślenia: Kora przedczołowa umożliwia nam myślenie na wyższym poziomie abstrakcji, co umożliwia nam zrozumienie złożonych pojęć oraz rozwiązywanie problemów.
 • Uczenie się: Kora przedczołowa jest ważna w procesie uczenia się, ponieważ umożliwia nam zapamiętywanie nowych informacji oraz zapamiętywanie instrukcji.
 • Koordynacja ruchowa: Kora przedczołowa współpracuje z korą ruchową podczas wykonywania skomplikowanych ruchów oraz podczas wykonywania złożonych zadań motorycznych.

Te i inne funkcje kory przedczołowej sprawiają, że jest ona jedną z najważniejszych struktur w mózgu, odgrywając kluczową rolę w podczas myślenia, regulacji emocji i zachowaniach społecznych.

Trzy duże obszary kory przedczołowej

Grzbietowo-boczna kora przedczołowa jest odpowiedzialna za zamianę myśli w plany, zachowania i decyzje. Ten obszar mózgu jest połączony z innymi płatami i odgrywa ważną rolę w procesach psychologicznych takich jak zapamiętywanie, metapoznanie, kontrola uwagi, elastyczność poznawcza itp. Według Burguess (2012), główne funkcje grzbietowo-bocznej kory przedczołowej to: uwaga, pamięć (deklaratywna i operacyjna), język, przygotowanie i sekwencjonowanie czasu.

Zakręt obręczy związany jest z regulacją procesów motywacyjnych. Ponadto, ten obszar płata czołowego odpowiada za kontrolowanie i aktywowanie działań oraz wpływa na procesy regulacji i utrzymania uwagi.

Kora orbitofrontalna związana jest kontrolowanie afektów i zachowań w grupie. Ma udział w przetwarzaniu i regulacji emocji oraz stanów afektywnych, a także dostosowuje zachowanie do kontekstu. Odbiera również informacje zmysłowe. Uszkodzenia tej struktury mogą prowadzić do upośledzenia węchu, jak podają Arnedo, Bebibre i Triviño (2012).

Podsumowanie

 • Płat czołowy jest ważną częścią mózgu, stanowiącą około jednej trzeciej kory mózgowej.
 • Odpowiada on za przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji i pełnienie funkcji wykonawczych.
 • Płat czołowy dzieli się na kilka obszarów, w tym korę ruchową odpowiedzialną za koordynację ruchów podlegających naszej woli oraz korę przedczołową zajmującą się procesami wykonawczymi, podejmowaniem decyzji i regulacją emocji.
 • Uszkodzenie płata czołowego może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak upośledzenie ruchu, mowy i zdolności poznawczych.

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend