Pamięć operacyjna (robocza) – najważniejsze funkcje i struktura

pamięć operacyjna

W dzisiejszym wpisie skupię się na jednym z kluczowych aspektów efektywnej nauki – pamięci operacyjnej. Pamięć operacyjna, znana również jako pamięć robocza, jest systemem, który pozwala na przechowywanie i manipulowanie informacjami przez krótki czas. Pełni kluczowe funkcje w procesie nauki, takie jak utrzymanie informacji w umyśle podczas rozwiązywania problemów, czytania, słuchania czy prowadzenia rozmów. Właściwe zrozumienie sposobu działania i ograniczeń pamięci operacyjnej może pomóc w opracowaniu skutecznych strategii nauki, które pozwolą lepiej wykorzystać nasze zdolności poznawcze.

W dalszej części tego wpisu przyjrzymy się bliżej strukturze pamięci operacyjnej, omawiając takie aspekty, jak pętla fonologiczna, szkicownik wzrokowo-przestrzenny i centralny ośrodek wykonawczy.

Zapraszamy do lektury i odkrywania fascynującego świata pamięci operacyjnej – kluczowego elementu, który może pomóc Ci osiągnąć lepsze wyniki w nauce, ale także w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Co to jest pamięć operacyjna (robocza)?

Pamięć operacyjna to tymczasowy system przechowywania i przetwarzania informacji, który pozwala nam utrzymywać i manipulować informacjami przez krótki czas. Jest niezbędna do przeprowadzania różnych poznawczych zadań, takich jak czytanie, myślenie, uczenie się czy wykonywanie obliczeń matematycznych. Zbadajmy bliżej, czym jest pamięć robocza, porównując ją z innymi rodzajami pamięci, oraz omówmy jej komponenty.

Porównanie pamięci operacyjnej z innymi rodzajami pamięci

Aby lepiej zrozumieć pamięć operacyjną, warto porównać ją z innymi rodzajami pamięci, takimi jak pamięć sensoryczna i długotrwała.

Pamięć sensoryczna to krótkotrwałe przechowywanie informacji zmysłowych (np. obrazów, dźwięków czy zapachów), zwykle trwające od kilkuset milisekund do kilku sekund.

Pamięć długotrwała to system przechowywania informacji na dłuższy czas, od kilku minut do całego życia.

Pamięć operacyjna działa jako „przestrzeń robocza” dla umysłu, umożliwiając manipulowanie i łączenie informacji z pamięci sensorycznej i długotrwałej.

Najważniejsze funkcje pamięci operacyjnej

Poniżej przedstawiam kluczowe funkcje pamięci operacyjnej w kontekście łączenia informacji z pamięci sensorycznej i długoterminowej.

Bufor czasowy trwający około 20 sekund: Pamięć operacyjna pełni rolę bufora czasowego, który pozwala na przechowywanie i przetwarzanie informacji przez krótki okres czasu. Czas trwania informacji w pamięci operacyjnej jest ograniczony i wynosi zazwyczaj około 20 sekund, choć może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak poziom uwagi, rodzaj informacji czy obecność zakłóceń.

Łączenie informacji z pamięci sensorycznej z pamięcią długoterminową: Pamięć operacyjne odgrywa kluczową rolę w przechowywaniu i przetwarzaniu informacji z pamięci sensorycznej, takich jak obrazy(wzrok), dźwięki(słuch), czucie(dotyk), a następnie łączeniu ich z informacjami przechowywanymi w pamięci długoterminowej. Dzięki temu, możemy lepiej zrozumieć i zintegrować nowe informacje z naszym dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą.

Pamięć operacyjna - robocza jako bufor który łączy informacje z pamięci sensorycznej z pamięcią długoterminową

Procesor świadomego doświadczenia: Pamięć operacyjna działa jako procesor świadomego doświadczenia, który umożliwia nam świadome przetwarzanie informacji, analizowanie problemów i podejmowanie decyzji. Dzięki temu, możemy z łatwością dostosowywać się do nowych sytuacji oraz efektywnie wykorzystywać naszą wiedzę i umiejętności.

Sortowanie informacji przed zakodowaniem w pamięci długoterminowej: Pamięć operacyjna służy jako przestrzeń robocza, w której informacje są sortowane i przetwarzane przed zakodowaniem w pamięci długoterminowej. Pomaga to w selekcji najważniejszych informacji do utrwalenia oraz umożliwia ich organizację w sposób, który ułatwia przyszłe przypomnienie i zastosowanie.

pamięć operacyjna jako przestrzeń robocza

Łączenie myśli i obrazów z pamięcią długoterminową w procesie myślenia: Pamięć operacyjna umożliwia łączenie myśli, obrazów, i innych informacji z pamięci długoterminowej w celu konstrukcji nowych pojęć, rozwiązania problemów, czy twórczego myślenia. Dzięki temu, możemy tworzyć spójne i złożone obrazy mentalne oraz wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie w sposób kreatywny i elastyczny.

Nadawanie znaczenia doświadczeniom: Pamięć operacyjna umożliwia nadawanie znaczenia naszym doświadczeniom poprzez łączenie informacji z różnych źródeł. Dzięki temu, możemy przetwarzać i interpretować informacje w kontekście naszych wcześniejszych doświadczeń, celów, oczekiwań czy wartości, co pozwala nam lepiej zrozumieć i ocenić sytuacje oraz podejmować świadome decyzje.

pamięć robocza łączy myśli obrazy z pamięcią długoterminową w proces myślenia

Komponenty pamięci operacyjnej:

Pamięć operacyjna składa się z trzech głównych komponentów: pętli fonologicznej, szkicownika wizualno-przestrzennego i centralnego wykonawcy.

Pętla fonologiczna

Pętla fonologiczna odpowiada za przechowywanie i manipulowanie informacjami o charakterze fonologicznym (słownym, dźwiękowym). Poniżej znajduje się przykład działania pętli fonologicznej.

Załóżmy, że otrzymałeś nowy numer telefonu, który musisz zapamiętać, a następnie przekazać znajomemu. Poniżej przedstawiam kroki, które ilustrują, jak pętla fonologiczna może być używana w tej sytuacji:

 1. Po raz pierwszy słyszysz lub czytasz nowy numer telefonu. Informacje o numerze są przekształcane na reprezentację fonologiczną i trafiają do pętli fonologicznej.
 2. Używasz swojego „głosu wewnętrznego” (subwokalizacja) do powtarzania numeru w pamięci operacyjnej. Ta subwokalizacja aktywuje bufor fonologiczny, który przechowuje te informacje w formie dźwiękowej.
 3. Po pewnym czasie informacje w buforze fonologicznym zaczynają się zanikać. Aby zapobiec utracie informacji, musisz je odnowić, co jest rolą procesu kontroli fonologicznej. Proces ten polega na powtarzaniu informacji w pętli fonologicznej.
 4. Gdy jesteś gotów przekazać nowy numer telefonu znajomemu, wykorzystujesz informacje przechowywane w pętli fonologicznej do odtworzenia numeru na głos.

Szkicownik wizualno-przestrzenny

Szkicownik wizualno-przestrzenny odpowiada za przechowywanie i manipulowanie informacjami o charakterze wizualnym i przestrzennym. Poniżej znajduje się przykład działania bufora wizualno-przestrzennego.

Załóżmy, że próbujesz zapamiętać plan trasy, który właśnie zobaczyłeś na mapie, aby dotrzeć do celu, nie korzystając z nawigacji GPS. Oto kroki, które ilustrują, jak bufor wizualno-przestrzenny może być używany w tej sytuacji:

 1. Spoglądasz na mapę, na której widzisz punkt startowy, punkt docelowy oraz drogi i skrzyżowania między nimi. Informacje wizualne o planie trasy są przekształcane na reprezentację wizualno-przestrzenną i trafiają do bufora wizualno-przestrzennego.
 2. Wykorzystując „oko wewnętrzne”, utrzymujesz obraz trasy w pamięci operacyjnej, co pozwala Ci na utrzymanie informacji o wzajemnym położeniu punktów na mapie.
 3. W miarę poruszania się po trasie, mentalnie sprawdzasz swój postęp, odwołując się do przechowywanych informacji w buforze wizualno-przestrzennym. Możesz również wykorzystać te informacje, aby planować ruchy, np. skręty na skrzyżowaniach.
 4. W razie potrzeby możesz aktualizować informacje w buforze wizualno-przestrzennym, na przykład jeśli zauważysz, że jedna z dróg jest zamknięta i musisz znaleźć alternatywną trasę.

Centralny ośrodek wykonawczy

Centralny ośrodek wykonawczy odpowiada za koordynację, kontrolę i regulację procesów poznawczych. Jego główną rolą jest zarządzanie informacjami przetwarzanymi przez pętlę fonologiczną i bufor wizualno-przestrzenny oraz integrowanie tych informacji z pamięcią długotrwałą.

pamięć robocza centralny ośrodek wykonawczy

Oto kilka przykładów, które ilustrują działanie centralnego ośrodka wykonawczego:

 1. Rozwiązywanie problemów:
  Gdy pracujesz nad złożonym zadaniem matematycznym, centralny ośrodek wykonawczy koordynuje procesy myślenia, planowania i obliczeń. Może to obejmować przechowywanie informacji w pętli fonologicznej (np. liczby czy formuły), manipulowanie informacjami wizualno-przestrzennymi (np. wykresy czy figury geometryczne) oraz korzystanie z wcześniej nabytych umiejętności i wiedzy z pamięci długotrwałej.
 2. Wielozadaniowość:
  Gdy prowadzisz samochód, rozmawiasz przez telefon i jednocześnie planujesz zakupy, centralny ośrodek wykonawczy musi zarządzać różnymi zadaniami jednocześnie. Może to obejmować monitorowanie otoczenia (bufor wizualno-przestrzenny), przetwarzanie informacji fonologicznych z rozmowy telefonicznej (pętla fonologiczna) oraz planowanie i organizowanie zakupów.
 3. Nauka języka obcego:
  Podczas nauki języka obcego centralny ośrodek wykonawczy odgrywa kluczową rolę w koordynacji różnych procesów, takich jak zapamiętywanie nowego słownictwa (pętla fonologiczna), przetwarzanie informacji wizualnych (np. czytanie tekstów, bufor wizualno-przestrzenny) oraz integrowanie nowo nabytych umiejętności z wcześniej zdobytą wiedzą ogólną i językową.
 4. Planowanie i organizacja:
  Gdy planujesz przyjęcie urodzinowe, centralny ośrodek wykonawczy koordynuje wiele różnych zadań, takich jak tworzenie listy gości (pętla fonologiczna), planowanie menu (pętla fonologiczna i bufor wizualno-przestrzenny), ustalanie daty i miejsca (bufor wizualno-przestrzenny) oraz integrowanie informacji z doświadczeń z poprzednich imprez i preferencji gości.

W tych przykładach centralny ośrodek wykonawczy działa jako „dyrygent”, który zarządza i koordynuje różne procesy poznawcze, korzystając z pamięci operacyjnej i pamięci długotrwałej.

Bufor semantyczny i epizodyczny

Pamięć operacyjna pełni istotną rolę jako bufor semantyczny i epizodyczny, co oznacza, że pozwala na tymczasowe przechowywanie i przetwarzanie informacji zarówno o znaczeniach słów i zdań (semantyka), jak i o konkretnych wydarzeniach i doświadczeniach (epizody). Dzięki tej zdolności umysł może utrzymywać i integrować różne rodzaje informacji, co jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania poznawczego i procesu uczenia się.

Bufor semantyczny: Pamięć operacyjna umożliwia przechowywanie informacji dotyczących znaczeń słów, zdań i pojęć. Ta zdolność jest niezbędna do przetwarzania informacji językowych oraz rozumienia i tworzenia wypowiedzi. Gdy czytamy tekst lub słuchamy mowy, pamięć operacyjna pomaga nam utrzymać i integrować semantyczne informacje z bieżącego kontekstu, co pozwala na lepsze zrozumienie przekazu. W kontekście nauki, wykorzystanie pamięci operacyjnej jako bufora semantycznego pomaga w przyswajaniu nowych pojęć i tworzeniu zrozumiałych struktur informacyjnych.

Bufor epizodyczny: Pamięć operacyjna służy również jako magazyn informacji o konkretnych wydarzeniach i doświadczeniach, które są przechowywane jako epizody. Dzięki temu buforowi możemy utrzymać i przetwarzać informacje o przeszłych zdarzeniach, co jest niezbędne do tworzenia spójnych opowieści i rozumienia związków przyczynowo-skutkowych. W procesie uczenia się bufor epizodyczny umożliwia zintegrowanie nowych informacji z naszą wiedzą na temat wcześniejszych zdarzeń i doświadczeń, co pomaga w wyłanianiu się nowych schematów i uogólnień.

Współdziałanie tych dwóch rodzajów buforów w pamięci operacyjnej pozwala na skuteczne przeprowadzanie zadań poznawczych, takich jak rozumienie języka, rozwiązywanie problemów, planowanie czy podejmowanie decyzji. Poprzez wykorzystanie pamięci operacyjnej jako bufora semantycznego i epizodycznego, umysł może elastycznie integrować różnorodne informacje, co jest niezbędne do efektywnego uczenia się i rozwoju poznawczego.

Ograniczenia pamięci operacyjnej

Chociaż pamięć operacyjna odgrywa kluczową rolę w wielu procesach poznawczych, ma również swoje ograniczenia, które mogą wpłynąć na efektywność uczenia się i wykonywania zadań. W tej części omówimy ograniczenia pamięci roboczej, takie jak pojemność, czas trwania informacji i podatność na zakłócenia.

Pojemność: Jednym z najbardziej znanych ograniczeń pamięci operacyjnej jest jej ograniczona pojemność. Badania wykazały, że pamięć operacyjna może przechowywać jednocześnie tylko około 7±2 elementów informacji (liczba ta może się różnić w zależności od indywidualnych cech). Ograniczona pojemność pamięci roboczej może wpłynąć na zdolność do przetwarzania złożonych informacji lub utrzymania wielu informacji w umyśle jednocześnie, co może być wyzwaniem podczas uczenia się i wykonywania zadań.

Czas trwania informacji: Pamięć operacyjna jest pamięcią krótkotrwałą, co oznacza, że informacje są przechowywane tylko przez krótki czas. Bez dodatkowego wysiłku, takiego jak powtarzanie informacji, większość informacji zanika z pamięci roboczej w ciągu 20-30 sekund. Ta cecha może utrudniać utrzymanie istotnych informacji w umyśle podczas pracy nad zadaniem czy uczenia się nowego materiału.

Podatność na zakłócenia: Pamięć operacyjna jest podatna na zakłócenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą wpłynąć na przechowywanie i przetwarzanie informacji. Zakłócenia zewnętrzne, takie jak hałas czy rozpraszające bodźce, mogą zmniejszyć efektywność pamięci operacyjnej, utrudniając skoncentrowanie się na zadaniu. Zakłócenia wewnętrzne, takie jak myśli czy emocje, również mogą wpłynąć na pamięć roboczą, obniżając jej efektywność.

Zrozumienie ograniczeń pamięci operacyjnej może pomóc w opracowywaniu strategii radzenia sobie z tymi ograniczeniami i optymalizacji procesów uczenia się oraz wykonywania zadań. Należy do nich m.in.:

 • Rozwój technik zarządzania pojemnością pamięci operacyjnej, takich jak „chunking” (łączenie informacji w większe jednostki) czy stosowanie technik mnemonicznych.
 • Praktyka utrzymania i odnawiania informacji w pamięci operacyjnej, np. przez powtarzanie czy powiązywanie z istniejącą wiedzą.
 • Stosowanie strategii minimalizowania zakłóceń, takich jak tworzenie środowiska sprzyjającego koncentracji czy nauka radzenia sobie z emocjami i myślami, które mogą wpłynąć na pamięć operacyjną.

Dzięki tym strategiom można lepiej radzić sobie z ograniczeniami pamięci operacyjnej i poprawić efektywność uczenia się oraz wykonywania zadań.

Kluczowa rola pamięci operacyjnej podczas uczenia się

Pamięć operacyjna, inaczej nazywana pamięcią roboczą, odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się z kilku powodów. Jest to system, który pozwala na przechowywanie i manipulowanie informacjami przez krótki czas, co umożliwia wykonywanie wielu zadań poznawczych niezbędnych dla efektywnego przyswajania wiedzy. Poniżej przedstawiam cztery główne powody, dla których pamięć operacyjna jest niezbędna w uczeniu się:

 1. Utrzymywanie informacji w umyśle: Podczas uczenia się często musimy utrzymywać informacje w naszym umyśle, aby je analizować, porównywać czy integrować z innymi danymi. Pamięć operacyjna pozwala na przechowywanie tych informacji w sposób, który umożliwia ich przetwarzanie. Na przykład podczas czytania trudnego tekstu naukowego pamięć operacyjna pozwala nam utrzymać w umyśle wcześniejsze zdania, aby zrozumieć kontekst i znaczenie obecnie czytanego fragmentu.
 2. Rozwiązywanie problemów: Pamięć operacyjna jest niezbędna podczas rozwiązywania problemów, gdyż pozwala na przetwarzanie i manipulowanie informacjami niezbędnymi do znalezienia rozwiązania. Na przykład w matematyce pamięć operacyjna umożliwia przetrzymywanie poszczególnych liczb czy etapów obliczeń, co jest niezbędne do rozwiązania równania czy zadania.
 3. Integracja z długotrwałą pamięcią: Proces uczenia się polega na przyswajaniu nowych informacji i integrowaniu ich z wiedzą już posiadana. Pamięć operacyjna odgrywa kluczową rolę w tym procesie, umożliwiając przetwarzanie nowych danych i łączenie ich z informacjami przechowywanymi w długotrwałej pamięci. To pozwala na tworzenie nowych schematów poznawczych, które ułatwiają zrozumienie i organizację wiedzy.
 4. Regulacja uwagi: Pamięć operacyjna jest także związana z regulacją uwagi, co jest kluczowe w procesie uczenia się. Umożliwia skupienie się na istotnych informacjach i pomaga w odrzuceniu nieistotnych bodźców, które mogą rozpraszać naszą uwagę. Dzięki pamięci operacyjnej możemy koncentrować się na zadaniach, które mają wpływ na naszą zdolność do przyswajania wiedzy.

W rezultacie, pamięć operacyjna jest niezbędna dla efektywnego uczenia się, gdyż pozwala na przetwarzanie i organizowanie informacji w sposób, który ułatwia przyswajanie wiedzy. Zrozumienie działania pamięci operacyjnej może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych strategii nauki oraz w radzeniu sobie z trudnymi zadaniami poznawczymi.

Podsumowanie

Pamięć operacyjna odgrywa kluczową rolę w wielu procesach poznawczych, takich jak kontrola uwagi, rozumienie języka, rozwiązywanie problemów oraz planowanie i podejmowanie decyzji. Poznanie roli pamięci operacyjnej w tych procesach może pomóc w optymalizacji strategii uczenia się i wykonywania zadań.

Jednak pamięć operacyjna ma również swoje ograniczenia, takie jak ograniczona pojemność, krótki czas trwania informacji oraz podatność na zakłócenia. Zrozumienie tych ograniczeń jest istotne, aby opracować strategie radzenia sobie z nimi i zwiększyć efektywność pamięci operacyjnej.

W celu radzenia sobie z ograniczeniami pamięci operacyjnej, można stosować różne techniki, takie jak zarządzanie pojemnością pamięci roboczej (np. „chunking” czy techniki mnemoniczne), utrzymanie i odnawianie informacji w pamięci operacyjnej (np. powtarzanie czy powiązywanie z istniejącą wiedzą) oraz minimalizowanie zakłóceń (np. tworzenie sprzyjającego środowiska czy radzenie sobie z emocjami i myślami).

Dzięki zrozumieniu roli pamięci operacyjnej w procesach poznawczych oraz jej ograniczeń, można opracować skuteczne strategie uczenia się i wykonywania zadań, które uwzględniają indywidualne cechy i optymalizują wykorzystanie pamięci operacyjnej.


Czas na utrwalenie poznanych koncepcji

pamiec robocza


Czy zdobyłeś/aś jakieś nowe cenne informacje, czytając ten wpis? Czy chciałbyś/łabyś, przyswoić je na dłużej i móc z nich korzystać na co dzień?

E-book „Pamięć Robocza – Operacyjna” to kompleksowy przewodnik po pamięci operacyjnej, wyjaśniający jej strukturę i funkcje w procesie przetwarzania informacji. Zawiera analizę jej roli w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów i codziennym funkcjonowaniu. Dołączona mapa myśli graficznie przedstawia te koncepcje, ułatwiając ich zrozumienie, zapamiętanie i aplikację. Jest to idealne narzędzie dla osób pragnących poprawić swoją efektywność w nauce i pracy poprzez lepsze wykorzystanie pamięci operacyjnej.

Dokonując zakupu przyczynisz się również do rozwoju bloga i powstawania kolejnych map myśli związanych z efektywną nauka, pamięcią, funkcjami mózgu.


 • Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2 - Philip G. Zimbardo Robert L. Johnson Vivian McCann
 • Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia.  Bąbel, P., Baran, A. (2011) Wydawnictwo: Difin
 • Jak się uczyć? Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska,  wydawnictwo: Park
 • Uczymy, jak się uczyć. Robert Fisher, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Twój mózg w działaniu. David Rock, Wydawnictwo Rebis
 • Jak się uczyć. Ron Fry, Wydawnictwo Rebis
 • Psychologia nauczania – Ujęcie poznawcze. Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska, Wydawnictwo naukowe PWN

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend