Jak napisać notatkę syntetyzującą? Najważniejsze zasady

notatka syntetyzująca

Notatka syntetyzująca to krótsza forma wypowiedzi, z którą maturzyści zetkną się już od przyszłego roku, a więc matury 2023. Poniżej przedstawiam najważniejsze zasady oraz schemat tworzenia wypowiedzi krok po kroku. Pisanie notatki syntetyzującej jest umiejętnością, której można się nauczyć! Ale jak każda umiejętność, w której chcemy osiągnąć biegłość wymaga ćwiczeń.

Czym jest notatka syntetyzująca i jakimi cechami powinna się odznaczać?

Notatka syntetyzująca jest formą zwięzłego przedstawienia informacji istotnych dla danego tekstu lub tekstów. 

Notatka syntetyzująca najważniejsze cechy:

 • musi ona liczyć 60-90 wyrazów,
 • powinna być rzeczowa,
 • musi zawierać jedynie najważniejsze informacje na dany temat,
 • koncentruje się na wychwyceniu podobieństw/różnic w podejściu autorów do danego tematu,
 • jest spójnym tekstem,
 • zawiera parafrazy, uogólnienia i synonimy.

Notatka syntetyzująca powinna zawierać:

 • zestawienie poglądów autora/autorów, które dotyczyć będzie analizowanego zagadnienia,
 • porównanie stanowisk autorów,
 • ogólny wniosek płynący z tekstów i tematu.

Jak napisać notatkę syntetyzującą?

Notatkę syntetyzującą można sprowadzić do pewnego schematu, kolejnych kroków, które trzeba przejść w celu jej stworzenia. Warto poznać i zapamiętać ten schemat, co zdecydowanie ułatwi jej napisanie.

Oto kolejne kroki pisania notatki syntetyzującej:

1. Analiza poleceń i tematu

 • Zacznij od dokładnego zapoznania się z poleceniem.
 • Warto podkreślić najważniejsze treści polecenia lub zanotować je własnymi słowami (np. w brudnopisie).
 • Zastanów się, co masz zrobić.

2. Analiza treści tekstu

 • Uważnie przeczytaj oba teksty umieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
 • Wybierz informacje kluczowe dla realizacji tematu notatki.
 • Warto zanotować własnymi słowami (np. w brudnopisie) najważniejsze myśli płynące z tekstów.

Pomocne mogą być pytania:

 • Kto …?
 • Co ..?
 • Gdzie …?
 • Jak …?
 • Kiedy …?
 • Który …?
 • Dlaczego….?
 • Ilu…?

3. Przedstaw stanowisko autora

 • Dokonaj syntezy wybranych informacji.
 • Pozostań na poziomie uogólnienia i stosowaniu parafraz.
 • Określ stanowisko autora każdego tekstu w stosunku do zagadnienia określonego w temacie.

Pomocne mogą być pytania:

 • Jaka jest główna idea …?
 • Co to oznacza…?
 • Czy ważne jest, że …?
 • Co to przedstawia?
 • Czego to dowodzi?

Możesz zacząć od napisania:
Autor/nazwisko autora w tekście zauważa/dowodzi/przekonuje, że…

4. Dokonaj porównania

Porównaj stanowiska autorów. Zestaw ze sobą ich punkty widzenia przedstawione w tekście. Uwzględnij aspekty zagadnienia określonego w temacie notatki, punkty wspólne i/lub rozbieżne.

Pomocne mogą być pytania:

 • Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy …?
 • Jaka relacja istnieje pomiędzy … i …?
 • Czy to jest to samo, co …?
 • Czy lepiej w sytuacji … użyć …, czy … ? Dlaczego?
 • Dlaczego … wybrał … do osiągnięcia swoich celów?
 • Dlaczego przekonuje, że…..?

Teraz możesz napisać:
Z kolei (nazwisko autora) w tekście pt. (tytuł tekstu) podkreśla/zaznacza/przekonuje, że…

5. Przedstaw wnioski

Uporządkuj wnioski z powyższych analiz. Przedstaw ogólne stwierdzenie na temat tego, w jaki sposób oba teksty dotyczą/odnoszą się do tematu notatki wskazanego w zadaniu egzaminacyjnym.

Teraz zapisz:
Punkty wspólne lub rozbieżne w stanowiskach autorów (np. Sposoby mówienia o… (sztucznej inteligencji , podróżach, nauce, wojnie itd.) diametralnie się od siebie różnią/są do siebie zbliżone.

6. Zredaguj notatkę syntetyzującą

Sprawdź czy jest:

 • rzeczowa: zgodna z treścią obu tekstów
 • zwięzła: licząca od 60 do 90 wyrazów
 • spójna: składająca się z logicznie powiązanych ze sobą zdań
 • sformułowana własnymi słowami: należy stosować m.in. parafrazę, uogólnienie treści, synonimy
 • napisana tekstem ciągłym
 • poprawna językowo, ortograficznie i interpunkcyjnie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Przewiń do góry
Send this to a friend