Skuteczna nauka angielskiego metodą „The Natural Approach”

skuteczna nauka angielskiego

Metoda „The Natural Approach” została opracowana przez Stephena Krashena i Tracy’ego Terrella’a jako sposób na nauczanie języków obcych, który naśladuje naturalny proces przyswajania języka ojczystego. W praktyce oznacza to, że nauczyciele/rodzice powinni dążyć do stworzenia sytuacji komunikacyjnych, które są znaczące i angażujące dla uczniów/dzieci, promując ich aktywne uczestniczenie w interakcjach językowych. W ten sposób uczniowie mają możliwość nabywania języka w sposób podobny do tego, jak przyswajają swoją pierwszą mowę, co prowadzi do lepszego zrozumienia języka, większej pewności siebie i szybszego osiągnięcia biegłości językowej.

W „The Natural Approach” nacisk kładzie się na „nabywanie” języka, co prowadzi do bardziej płynnej i naturalnej komunikacji. Celem tej metody jest stworzenie środowiska, w którym uczniowie mogą nabywać język poprzez naturalną interakcję i ekspozycję na autentyczne materiały językowe, zamiast koncentrować się na świadomym zapamiętywaniu gramatyki i reguł.

Teoria „nabywania” vs. „uczenia się” języka jest kluczowym zagadnieniem w metodzie „The Natural Approach”. Twórcy tej metody, wyraźnie rozróżniają te dwa procesy. „Nabywanie” języka odnosi się do nieświadomego procesu przyswajania języka przez ekspozycję i interakcję, podczas gdy „uczenie się” języka to świadomy proces zapamiętywania reguł i gramatyki.

Wprowadzenie tych założeń do procesu nauki języka angielskiego może przyczynić się do większego zaangażowania uczniów, lepszego zrozumienia języka i szybszego osiągnięcia biegłości. Stosując „The Natural Approach,” uczniowie mają większe szanse na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i przyswojenie języka angielskiego w sposób bardziej naturalny i efektywny.

Główne założenia metody:

Nacisk na komunikację

Metoda „The Natural Approach” kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zamiast na formalne zapamiętywanie gramatyki i reguł. Uczniowie uczą się angielskiego poprzez interakcje, eksplorację i praktyczne zastosowanie języka w różnych kontekstach. Oto kilka konkretnych przykładów zastosowania tego podejścia:

Role-play (odgrywanie ról): Nauczyciele mogą przygotować scenariusze sytuacji, które uczniowie mogą napotkać w rzeczywistym życiu, takie jak zamawianie posiłku w restauracji, robienie zakupów czy rezerwowanie biletów. Uczniowie odgrywają role, ucząc się tym samym używać języka w praktycznych sytuacjach.

Dyskusje grupowe: W klasie uczniowie mogą być podzieleni na mniejsze grupy, aby omówić różne tematy, takie jak hobby, wakacje czy aktualne wydarzenia. W ten sposób uczą się wyrażać swoje myśli, zadawać pytania i słuchać innych uczestników dyskusji.

Gry językowe: Gry, takie jak „20 pytań”, „Słówko dnia” czy „Kim jestem?”, mogą pomóc uczniom rozwijać umiejętności komunikacyjne w sposób zabawny i interaktywny. Gry te zachęcają uczniów do zadawania pytań, udzielania odpowiedzi i używania nowego słownictwa w kontekście.

Projekty grupowe: W ramach projektów uczniowie mogą pracować wspólnie nad prezentacją, raportem czy innym zadaniem. Współpraca nad projektem wymaga od nich komunikowania się w języku angielskim, dzięki czemu uczą się używać języka w różnych sytuacjach i celach.

Prezentacje uczniów: Uczniowie mogą przygotować krótkie prezentacje na tematy związane z ich zainteresowaniami lub przeżyciami. Prezentacje te mogą być następnie przedstawione w klasie, co daje uczniom możliwość praktykowania umiejętności mówienia i prezentowania przed grupą.

Ćwiczenia oparte na obrazach: Nauczyciele mogą przedstawić uczniom obrazki przedstawiające różne sytuacje, postaci czy przedmioty. Uczniowie mają za zadanie opisać obrazek, zadawać pytania na jego temat lub opowiadać historię związana z przedstawionym obrazem.

Stosując te i inne podobne ćwiczenia, metoda „The Natural Approach” skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów, co prowadzi do większej płynności i pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

Budowanie kompetencji językowej przez zrozumienie

Budowanie kompetencji językowej przez zrozumienie odgrywa kluczową rolę w metodzie „The Natural Approach”. W kontekście tej metody uczniowie rozwijają swoją kompetencję językową poprzez stopniowe ekspozycję na zrozumiały język, który pozwala im przyswajać struktury gramatyczne i słownictwo w sposób naturalny. Oto kilka konkretnych przykładów zastosowania tego podejścia:

Słuchanie opowieści: Nauczyciel może opowiadać uczniom historie, które są odpowiednie do ich poziomu językowego. Opowieści te powinny być na tyle zrozumiałe, aby uczniowie mogli śledzić fabułę, ale zawierać także nowe słowa i struktury, które uczniowie będą mogli przyswoić.

Oglądanie filmów i wideo z napisami: Uczniowie mogą oglądać filmy lub wideo w języku angielskim z napisami w swoim języku ojczystym lub w języku angielskim. Ta technika pozwala uczniom na zrozumienie kontekstu i treści, jednocześnie pozwalając na przyswojenie nowego słownictwa i struktur gramatycznych.

Czytanie tekstów z ilustracjami: Nauczyciel może dostarczyć uczniom teksty z ilustracjami, które pomagają w zrozumieniu treści. Ilustracje wspierają zrozumienie i pozwalają uczniom przyswajać nowe słownictwo oraz struktury językowe.

Zajęcia z native speakerami: Nauczyciele mogą zapraszać native speakerów do udziału w zajęciach, aby uczniowie mogli słuchać autentycznych wypowiedzi w języku angielskim. Nauczyciele powinni zachęcać native speakerów do mówienia w sposób przystępny dla uczniów, z uwzględnieniem ich poziomu.

Adaptacja materiałów: Nauczyciele mogą dostosować materiały do poziomu uczniów, aby były zrozumiałe, ale jednocześnie stanowiły wyzwanie. Na przykład, można uprościć teksty, dostosować zadania słuchania czy zmniejszyć tempo wypowiedzi.

Pytania i odpowiedzi: Nauczyciele mogą prowadzić sesje pytań i odpowiedzi na różne tematy, dostosowując poziom trudności pytań do poziomu językowego uczniów. Uczniowie uczą się w ten sposób przyswajać nowe słownictwo i struktury gramatyczne w interaktywnym kontekście.

Nauczanie w kontekście: W tym przypadku uczenie się języka powinno być osadzone w kontekście, czyli sytuacjach, które są bliskie uczniom i odzwierciedlają ich codzienne doświadczenia. Tym samym uczniowie uczą się języka w sposób bardziej naturalny i użyteczny.

Stosując te i inne podobne ćwiczenia, metoda „The Natural Approach” skupia się na budowaniu kompetencji językowej uczniów poprzez zrozumienie, co prowadzi do większej płynności i pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

Redukcja stresu i lęku

Redukcja stresu i lęku jest istotnym elementem metody „The Natural Approach”, ponieważ stres może utrudniać proces przyswajania języka. W kontekście tej metody nauczyciele dążą do stworzenia przyjaznej atmosfery, w której uczniowie mogą się uczyć bez obaw o błędy czy ocenę. Oto kilka konkretnych przykładów zastosowania tego podejścia:

Pochwały i wsparcie: Nauczyciele powinni być wyrozumiali i zachęcający wobec uczniów, doceniając ich wysiłki i postępy. Pochwały i wsparcie pomagają uczniom zyskać pewność siebie i zmniejszyć lęk przed mówieniem w języku obcym.

Akceptacja błędów: Nauczyciele powinni akceptować błędy uczniów jako naturalną część procesu uczenia się. Zamiast korygować każdy błąd od razu, nauczyciele mogą skupić się na ogólnym przekazie komunikatu, a poprawki wprowadzać delikatnie i w odpowiednim momencie.

Zajęcia w małych grupach lub parach: Praca w małych grupach lub parach może zmniejszyć stres i lęk uczniów związany z mówieniem w języku obcym. W mniejszych grupach uczniowie mogą czuć się swobodniej i bardziej skłonni do komunikacji.

Tworzenie przyjaznej atmosfery: Nauczyciele powinni dążyć do stworzenia przyjaznej atmosfery w klasie, gdzie uczniowie czują się komfortowo i zaakceptowani. Można to osiągnąć poprzez stosowanie humoru, zachęcanie do współpracy czy stosowanie różnorodnych, angażujących ćwiczeń.

Odpowiednie tempo nauki: Nauczyciel powinien dostosować tempo nauki do potrzeb uczniów, unikając zbyt szybkiego wprowadzania nowych tematów czy zadań. Pozwala to uczniom przyswoić materiał w ich własnym tempie, zmniejszając stres związany z nauką.

Aktywności relaksacyjne i ćwiczenia oddechowe: Nauczyciele mogą wprowadzać krótkie przerwy w trakcie zajęć, aby uczniowie mogli się zrelaksować. Ćwiczenia oddechowe, medytacje czy inne techniki relaksacyjne mogą pomóc uczniom zmniejszyć lęk i stres związany z nauką języka obcego.

Stosując te i inne podobne ćwiczenia, metoda „The Natural Approach” skupia się na redukcji stresu i lęku uczniów, co prowadzi do większej płynności i pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

Podsumowanie

Metoda „The Natural Approach” to innowacyjna metoda nauczania języków obcych, opracowana przez Stephena Krashena i Tracy’ego Terrella’a. Skupia się na naturalnym nabywaniu języka. Oznacza to, że proces nauki języka obcego ma naśladować sposób, w jaki ludzie przyswajają swój język ojczysty. Według tej metody język powinien być nabywany, a nie tylko nauczany poprzez zapamiętywanie reguł gramatycznych i słówek.

Naturalne nabywanie języka opiera się na ekspozycji na autentyczne materiały językowe oraz interakcje z innymi użytkownikami języka. W praktyce oznacza to, że uczniowie mają wiele możliwości do słuchania i czytania tekstów w języku obcym, które są dostosowane do ich poziomu językowego. Dzięki temu uczniowie zyskują intuicyjne zrozumienie struktury języka oraz uczą się nowego słownictwa w kontekście.

W metodzie „The Natural Approach” dużą rolę odgrywa także aktywne uczestnictwo uczniów w konwersacjach. Konwersacje te są często spontaniczne i oparte na tematach związanych z codziennym życiem, co pomaga uczniom zrozumieć, jak używać języka w praktyce. Ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość komunikowania się w języku obcym bez nadmiernego zwracania uwagi na błędy gramatyczne czy wymowę. W ten sposób uczniowie rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, jednocześnie nabywając język w sposób bardziej naturalny.

W podejściu tym nauczyciele odgrywają rolę przewodników i inspiratorów, tworząc różnorodne sytuacje komunikacyjne oraz zachęcając uczniów do samodzielnego wyrażania się i uczestniczenia w rozmowach. Ważne jest, aby nauczyciele monitorowali postęp uczniów, dostarczając im konstruktywnego wsparcia oraz dostosowując materiały do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend