Odmiana czasownika to be

Czasownik to be

Czasownik to be (być) w języku angielskim odmienia się przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. W czasie teraźniejszym Present Simple czasownik to be posiada trzy różne formy: am, is, are, w zależności od osoby i liczby, a w przeszłym Past Simple występuje w dwóch wariantach: was lub were.

Czasownik „być” sam sobą tworzy zdania pytające, poprzez inwersję, czyli przestawienie podmiotu z orzeczeniem, jak również przeczenia, w których do odpowiedniej formy czasownika to be wystarczy dodać tylko słowo przeczące not.

CZASOWNIK TO BE (BYĆ) – ODMIANA, CZAS TERAŹNIEJSZY

ZDANIA TWIERDZĄCE

Czasownik być (to be) w czasie Present Simple odmienia się przez poszczególne osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej posiada trzy różne formy am, is lub are.

Odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym – liczba pojedyncza:

 • I am happy. – Ja jestem szczęśliwa/szczęśliwy.
 • You are happy. – Ty jesteś szczęśliwa/szczęśliwy.
 • He is happy. – On jest szczęśliwy.
 • She is happy. – Ona jest szczęśliwa.
 • It is happy. – Ono jest szczęśliwe.

Odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym – liczba mnoga:

 • We are happy. – My jesteśmy szczęśliwe/szczęśliwi.
 • You are happy . – Wy jesteście szczęśliwe/szczęśliwi.
 • They are happy. – One są szczęśliwe./ Oni są szczęśliwi.

PRZECZENIA

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Present Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy am, is, are i otrzymujemy am not, is not, are not, jak poniżej.

Liczba pojedyncza:

 • I am not happy . – Ja nie jestem szczęśliwa/szczęśliwy.
 • You are not happy. – Ty nie jesteś szczęśliwa/szczęśliwy.
 • He is not happy. – On nie jest szczęśliwy.
 • She is not happy. – Ona nie jest szczęśliwa.
 • It is not happy. – Ono nie jest szczęśliwe.

Liczba mnoga:

 • We are not happy. – My nie jesteśmy szczęśliwe/szczęśliwi.
 • You are not happy. – Wy nie jesteście szczęśliwe/szczęśliwi.
 • They are not happy. – One nie są szczęśliwe./ Oni nie są szczęśliwi.

ZDANIA PYTAJĄCE

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Present Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (am, is, are).

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • I am happy. → Am I happy ? – Czy ja jestem szczęśłiwa/szczęśliwy?
 • You are happy. → Are you happy? – Czy ty jesteś szczęśliwa/szczęśliwy?
 • He is happy. → Is he happy? – Czy on jest szczęśliwy?
 • She is happy. → Is she happy? – Czy ona jest szczęśliwa?
 • It is happy today. → Is it happy? – Czy ono jest szczęśliwe?

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • We are happy today. → Are we happy today? – Czy my jesteśmy szczęśliwe/szczęśliwi?
 • You are happy today. → Are you happy today? – Czy wy jesteście szczęśliwe/szczęśliwi?
 • They are happy today. → Are they happy today? – Czy one są szczęśliwe?/ Czy oni są szczęśliwi?

ODPOWIEDZI

Udzielając krótkiej odpowiedzi, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • Am I happy? → Yes, I am. / No, I am not.
 • Are you happy? → Yes, you are. / No, you are not.
 • Is he happy? → Yes, he is./ No, he is not.
 • Is she happy? → Yes, she is./ No, she is not.
 • Is it happy? → Yes, it is. / No, it is not.

Liczba mnoga:

 • Are we happy? → Yes, we are. / No, we are not.
 • Are you happy? → Yes, you are. / No, you are not.
 • Are they happy? → Yes, they are. / No, they are not.

CZASOWNIK TO BE (BYĆ) – FORMY SKRÓCONE

Formy czasownika być (am, is, are), zarówno w zdaniach twierdzących, jak i przeczących (am not, is not, are not) mogą mieć także warianty skrócone.

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

I am → I’m lub I’m not

You are → You’re lub You aren’t

He is → He’s lub He isn’t

She is → She’s lub She isn’t

It is → It’s lub It isn’t

Czasownik to be – liczba mnoga:

We are → We’re lub We aren’t

You are → You’re lub You aren’t

They are → They’re lub They aren’t

CZASOWNIK TO BE (BYĆ) – ODMIANA, CZAS PRZESZŁY

ZDANIA TWIERDZĄCE

Czasownik być (to be) w czasie Past Simple odmienia się przez poszczególne osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej posiada dwie różne formy was lub were.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym – liczba pojedyncza:

 • I was happy. – Ja byłam/byłem szczęśliwa/szczęśliwy.
 • You were happy. – Ty byłaś/byłeś szczęśliwa/szczęśliwy.
 • He was happy. – On był szczęśliwy.
 • She was happy. – Ona była szczęśliwa.
 • It was happy. – Ono było szczęśliwe.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym – liczba mnoga:

 • We were happy. – My byliśmy/byłyśmy szczęśliwi/szczęśliwe.
 • You were happy. – Wy byliście/byłyście szczęśliwi/szczęśliwe.
 • They were happy. – Oni byli szczęśliwi./ One były szczęśliwe.

PRZECZENIA W CZASIE PRZESZŁYM

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Past Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy was, were i otrzymujemy was not, were not, jak poniżej.

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • I was not happy. – Ja nie byłem/byłam szczęśliwy/szczęśliwa.
 • You were not happy. – Ty nie byłeś/byłaś szczęśliwy/szczęśliwa wczoraj.
 • He was not happy. – On nie był szczęśliwa.
 • She was not happy. – Ona nie była szczęśliwa.
 • It was not happy. – Ono nie było szczęśliwe.

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • We are not happy. – My nie byliśmy/byłyśmy szczęśliwi/szczęśliwe.
 • You are not happy. – Wy nie byliście/byłyście szczęśliwi/szczęśliwe.
 • They are not happy. – Oni nie byli szczęśliwi./ One nie były szczęśliwe.

CZASOWNIK TO BE (BYĆ) – PYTANIA W PAST SIMPLE

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Past Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (was, were).

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • I was happy. → Was I happy? – Czy ja byłem/byłam szczęśliwy/szczęśliwa?
 • You were happy. → Were you happy? – Czy ty byłeś/byłaś szczęśliwy/szczęśliwa?
 • He was happy. → Was he happy? – Czy on był szczęśliwy?
 • She was happy. → Was she happy? – Czy ona była szczęśliwa?
 • It was happy. → Was it happy? – Czy ono było szczęśliwe?

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • We were happy. → Were we happy? – Czy my byliśmy/byłyśmy szczęśliwi/szczęśliwe?
 • You were happy. → Were you happy? – Czy wy byliście/byłyście szczęśliwi/szczęśliwe?
 • They were happy. → Were they happy? – Czy oni byli szczęśliwi?/ Czy one były szczęśliwe?

ODPOWIEDŹ

Udzielając krótkiej odpowiedzi, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

Czasownik to be – liczba pojedyncza

 • Was I happy? → Yes, I was. / No, I was not.
 • Were you happy? → Yes, you were. / No, you were not.
 • Was he happy? → Yes, he was./ No, he was not.
 • Was she happy? → Yes, she was./ No, she was not.
 • Was it happy? → Yes, it was. / No, it was not.

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • Were we happy → Yes, we were. / No, we were not.
 • Were you happy? → Yes, you were. / No, you were not.
 • Were they happy? → Yes, they were. / No, they were not.

CZASOWNIK TO BE (BYĆ) W CZASIE PRZESZŁYM – FORMY SKRÓCONE

Formy czasownika być (was, were), w zdaniach przeczących (was not, were not), mogą mieć także warianty skrócone.

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

I was not → I wasn’t

You were not → You weren’t

He was not → He wasn’t

She was not → She wasn’t

It was not → It wasn’t

Czasownik to be – liczba mnoga:

We were not → We weren’t

You were not → You weren’t

They were not → They weren’t

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend