Jak zmotywować się do nauki? 15 niezawodnych sposobów dla uczniów

15 sposobów na motywację do nauki

Nauka jest nie tylko sposobem na zdobycie wiedzy i umiejętności, ale także procesem, który może przynosić wiele satysfakcji. Jednak, wiele osób traci motywację do nauki z powodu sformalizowanego systemu edukacji, który często stawia nacisk na zapamiętywanie dużej ilości materiału zamiast na dogłębne zrozumienie. Dodatkowo, ten system nie uwzględnia indywidualnych potrzeb uczniów, co może znacznie utrudniać proces uczenia się.

Aby znaleźć motywację do nauki, warto zidentyfikować swoje cele i motywacje oraz wybrać najlepiej dopasowaną metodę uczenia się. Poniżej znajdują się kilka porad, które pomogą uczniom w odnalezieniu motywacji do nauki:

 1. Znajdź swój „styl” nauki – nie ma jednej idealnej metody nauki, ponieważ każdy uczeń ma swoje indywidualne predyspozycje. Warto wypróbować różne techniki, aby znaleźć najlepiej pasującą metodę nauki, która będzie dostarczała najwięcej satysfakcji.
 2. Określ cele – warto mieć jasno wyznaczone cele, które chce się osiągnąć dzięki nauce. Można je zapisać i regularnie odświeżać, aby przypominać sobie, co się chce osiągnąć.
 3. Połącz naukę z pasją – nauka nie musi być nudna, można połączyć ją z pasją lub zainteresowaniami. Można na przykład nauczyć się programowania, aby stworzyć grę komputerową lub nauczyć się języka obcego, aby móc podróżować po świecie.
 4. Wyzwania i nagrody – warto wyznaczać sobie małe cele i nagradzać się za ich osiągnięcie. To może być coś prostego, na przykład ulubione jedzenie, ale motywuje to do pracy.
 5. Nie daj się zniechęcić – proces nauki może być trudny i wymagający, ale warto pamiętać, że każdy może uczyć się skutecznie i efektywnie. Ważne, aby być cierpliwym i systematycznie pracować nad swoim rozwojem.

Wszystkie te porady mają na celu pomóc uczniom w znalezieniu motywacji do nauki i czerpaniu z niej przyjemności. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy może uczyć się skutecznie i efektywnie, jeśli podejdzie do nauki w odpowiedni sposób i wybierze właściwą metodę uczenia się.

Zastanów się, co Cię napędza

Zastanowienie się nad tym, co nas napędza, może pomóc nam w odnalezieniu właściwej motywacji do nauki i osiągnięcia celów. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że różne osoby mają różne motywacje i co działa dla jednej osoby, nie musi działać dla innej. Dlatego warto przyjrzeć się swoim własnym potrzebom, celom i wartościom, by zidentyfikować to, co nas motywuje i co jest dla nas naprawdę ważne.

Motywacje do nauki mogą mieć różną naturę, od wewnętrznej potrzeby zdobywania wiedzy, poprzez chęć podniesienia kwalifikacji i awansu zawodowego, po zewnętrzne czynniki, takie jak presja społeczna czy perspektywy finansowe. Nie ma jednej właściwej motywacji, ale istotne jest, aby nasze motywacje były zgodne z naszymi wartościami i cele, ponieważ to one stanowią siłę napędową do podejmowania działań i pokonywania trudności.

Znajomość swoich motywacji pozwala nam również łatwiej radzić sobie z chwilami zwątpienia i trudnościami, które z pewnością pojawią się na drodze do osiągnięcia celów. Przypomnienie sobie o naszych motywacjach może pomóc nam przetrwać trudne momenty, a nawet dać nam energię i entuzjazm do dalszej pracy.

Podsumowując, zrozumienie swoich motywacji to klucz do skutecznego uczenia się i osiągania celów. Warto więc poświęcić czas na zastanowienie się, co nas napędza i przypominać sobie o tym, gdy trzeba podejmować trudne decyzje lub pokonywać przeszkody.

Określ swoje cele związane z nauką

Określenie celów związanych z nauką jest kluczowym elementem skutecznego uczenia się. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak określić swoje cele i jakie korzyści z tego wynikają:

 1. Zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki nauce: czy chcesz zdobyć nową wiedzę, rozwijać swoje umiejętności czy przygotować się do egzaminów? Określenie swoich celów pozwoli Ci na lepsze skoncentrowanie się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze.
 2. Ustal realistyczne cele: określ, co chcesz osiągnąć w krótkim, średnim i długim terminie. Pamiętaj, że cele muszą być wykonalne, ale jednocześnie wymagające, abyś miał motywację do ich realizacji.
 3. Rozplanuj swoją pracę: aby osiągnąć cele, musisz wyznaczyć sobie plan działania. Określ, jakie kroki będziesz podejmować, aby dotrzeć do zamierzonego celu i rozpisz sobie czas potrzebny na każdy z etapów.
 4. Mierz swoje postępy: regularne sprawdzanie postępów pozwala na monitorowanie, czy Twoje działania są skuteczne i czy zbliżają Cię do celu. Dodatkowo, zauważanie swoich osiągnięć daje motywację do dalszej pracy.
 5. Dostosuj cele do swoich potrzeb: każdy uczeń ma inne predyspozycje i potrzeby. Dlatego ważne jest, aby Twoje cele były zgodne z Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

Określenie swoich celów związanych z nauką jest kluczowe dla skutecznego uczenia się. Pozwala to na lepsze skoncentrowanie się na tym, co jest dla nas ważne, a także motywuje do dalszej pracy. Przy określaniu celów ważne jest, aby były one realistyczne i dostosowane do naszych potrzeb i umiejętności.

Podziel cele na krótko- i długoterminowe

Podział celów na krótko- i długoterminowe to jedna z najważniejszych zasad planowania i realizacji celów. Cele długoterminowe są tymi, które mają być osiągnięte w odległej przyszłości, zwykle w ciągu kilku lat lub dłużej. Natomiast cele krótkoterminowe to te, które powinny być osiągnięte w ciągu kilku dni, tygodni lub maksymalnie miesięcy.

Cele długoterminowe powinny być ambitne i związane z długoterminowym rozwojem i osiągnięciem sukcesu. Mogą to być cele związane z edukacją, karierą, finansami, relacjami czy zdrowiem. Przykładem celu długoterminowego może być zdanie matury na wysokim poziomie, zdobycie magistra czy kupno własnego mieszkania.

Cele krótkoterminowe powinny być konkretniejsze i mierzalne, aby umożliwić regularne śledzenie postępów. Mogą to być cele związane z nauką, takie jak zaliczenie testu, napisanie pracy domowej czy zrozumienie trudnego tematu. Cele krótkoterminowe powinny być elastyczne i możliwe do modyfikacji w zależności od postępów.

Podział celów na krótko- i długoterminowe ma wiele zalet. Po pierwsze, pomaga zmotywować się do pracy, ponieważ po osiągnięciu celów krótkoterminowych możemy poczuć się zadowoleni z siebie i czerpać energię do dalszej pracy. Po drugie, pomaga łatwiej zrozumieć, co należy zrobić, aby osiągnąć długoterminowe cele. Po trzecie, umożliwia lepsze śledzenie postępów, ponieważ cele krótkoterminowe są łatwiejsze do osiągnięcia i umożliwiają częstsze mierzenie postępów.

Wyznaczaj sobie małe cele na każdy dzień

Ważnym elementem osiągania celów jest ich realizacja w ustalonym czasie. Dzięki temu możemy cieszyć się z osiągnięć i zmotywować się do dalszych działań. Aby ułatwić sobie zadanie, warto podzielić cele na mniejsze, które będziemy w stanie zrealizować na co dzień. Małe cele są łatwiejsze do osiągnięcia i mogą nas mobilizować do pracy, ponieważ dostarczają nam poczucia sukcesu. Możemy np. korzystać z karteczek, sticky notes lub aplikacji do organizacji czasu, aby wyznaczyć sobie cele na każdy dzień. Dzięki temu zawsze będziemy mieć pod ręką listę zadań, którą musimy zrealizować, co pozwoli nam skupić się na osiąganiu celów i przyniesie nam satysfakcję z postępów w nauce.

Pracuj w tzw. sprintach i zaplanuj naukę z ich wykorzystaniem

Organizacja pracy w tzw. sprintach to skuteczna metoda na naukę, która pozwoli Ci na opanowanie dużego zakresu materiału w krótkim czasie Sprinty to po prostu określone deadline, w których należy zakończyć etap projektowania produktu lub w tym przypadku, opanowania określonego zagadnienia. W metodologii Agile, sprinty są zazwyczaj dwutygodniowe, ale w przypadku nauki możesz dostosować ich długość do swoich potrzeb.

W ramach sprintu, warto określić konkretny zakres materiału do opanowania, na przykład konkretne rozdziały w podręczniku lub zestaw zagadnień. Następnie warto zaplanować, w jakim tempie chcesz to zrobić, dzieląc zakres materiału na poszczególne dni. Ważne, aby zrobić to z umiarem i realistycznie, tak aby nie przeładować się zadaniami i móc je skutecznie wykonać w wyznaczonym czasie.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie momentów, w których będziesz przetestować swoją wiedzę. Może to być krótki quiz po każdym dniu nauki lub test po zakończeniu całego sprintu. Taka forma kontroli pomoże Ci lepiej usystematyzować wiedzę i skupić się na zagadnieniach, które wymagają jeszcze więcej uwagi.

Ważne, aby nie traktować sprintów jako sztywnych ram czasowych, ale raczej jako narzędzie do organizacji nauki. Jeśli w trakcie sprintu pojawią się jakieś niespodziewane wydarzenia, które uniemożliwią Ci realizację planu, nie należy się martwić i zwolnić tempa, ale dostosować plan do sytuacji.

Podsumowując, organizacja nauki w sprintach jest skuteczną metodą, która pozwoli Ci na lepszą organizację czasu i opanowanie większych ilości materiału w przystępny sposób. Kluczem do sukcesu jest realistyczne planowanie oraz systematyczne testowanie swojej wiedzy.

Zawsze nagradzaj się za postępy

Nagradzanie siebie za postępy to skuteczna metoda motywacji do pracy i nauki. Warto jednak pamiętać, że nagrody nie powinny być zbyt duże, żeby nie straciły na wartości i nie stały się przyzwyczajeniem. Powinny być one przede wszystkim dobrze dopasowane do osiągniętego celu. W przypadku nauki, nagrodą może być na przykład zrobienie sobie przerwy, obejrzenie ulubionego serialu, czy poczęstowanie się ulubionym jedzeniem.

Kluczowe jest również to, żeby nagrody były dostępne jedynie po osiągnięciu danego celu lub etapu, a nie jako zachęta do pracy. Dlatego ważne jest, aby w pierwszej kolejności określić swoje cele i plan pracy, a dopiero potem ustalić nagrody za ich realizację.

Warto również pamiętać, że nagrody mogą być różne w zależności od osoby i sytuacji. Co działa dla jednej osoby, nie musi działać dla innej. Dlatego ważne jest, aby znaleźć dla siebie takie nagrody, które będą dla nas motywujące i wartościowe. To pozwoli nam utrzymać zaangażowanie i chęć do nauki na dłuższą metę, a jednocześnie cieszyć się małymi sukcesami na każdym etapie pracy.

Unikaj metody kija i marchewki

Metoda kija i marchewki to popularna technika motywacyjna, która polega na stosowaniu kar i nagród w celu osiągnięcia określonego celu. Jednakże, ta metoda nie zawsze jest skuteczna i może przynieść więcej szkody niż pożytku. O ile nagrody są motywujące i pozytywne, to kary mogą spowodować frustrację i poczucie niepowodzenia, co wpłynie negatywnie na motywację do dalszej pracy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że metoda kija i marchewki zakłada, że jedynym celem pracy jest otrzymanie nagrody, a kara jest jedynym sposobem na uniknięcie niepowodzenia. W takim podejściu nie ma miejsca na rozwój i samorealizację. Dlatego, warto szukać innych sposobów motywacji, które będą skłaniały do pracy z pasją i zainteresowaniem, a nie tylko z myślą o nagrodzie lub karze.

Przykładem takiego podejścia jest koncentrowanie się na wartości pracy i cieszenie się z samej możliwości nauki i rozwijania swoich umiejętności. Ważne jest, aby dostrzegać postępy, które robimy w nauce i traktować je jako swoistą nagrodę za ciężką pracę. Taka pozytywna motywacja przynosi nie tylko korzyści w krótkiej perspektywie, ale również pozwala na budowanie trwałych nawyków i długofalowej motywacji.

Sprawdzaj, czy rozumiesz dane zagadnienie

Kiedy uczymy się nowych zagadnień, często skupiamy się na zapamiętywaniu terminów i definicji, ale zapominamy o tym, by rzeczywiście zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Przyjęcie strategii automatycznego zapamiętywania często prowadzi do marnotrawienia czasu i braku efektywności w nauce. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać, czy rzeczywiście zrozumieliśmy dane zagadnienie.

Najprostszym sposobem na sprawdzenie swojego zrozumienia jest próba wyjaśnienia zagadnienia innymi słowami niż te, które zostały użyte w źródle, w którym się uczyliśmy. W ten sposób możemy upewnić się, że rzeczywiście zrozumieliśmy istotę tematu i jesteśmy w stanie wyjaśnić go w sposób zrozumiały dla innych.

Jednym ze sposobów na zapamiętanie danego zagadnienia jest próba zastosowania go w przykładach z życia codziennego. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, jak dane zagadnienie funkcjonuje w praktyce i łatwiej będzie nam go później przypomnieć.

Ważne jest, aby regularnie stosować tę metodę sprawdzania zrozumienia i nieustannie doskonalić swoje umiejętności w nauce. Dzięki temu osiągniemy lepsze wyniki i będziemy w stanie lepiej przyswoić sobie wiedzę.

Stosuj fiszki do powtarzania materiału

Fiszki to nie tylko sposób na naukę słówek czy pojęć, ale także na systematyzowanie informacji i powtarzanie materiału w celu lepszego zapamiętania. Działają one na zasadzie przypominania i powtarzania informacji w celu wzmocnienia połączeń neuronowych w mózgu.

Możesz wykorzystać fiszki do zapamiętywania różnego rodzaju informacji, np. dat historycznych, wzorów matematycznych czy faktów geograficznych. Istnieje wiele sposobów na przygotowanie fiszek, można je zrobić samodzielnie z kartek papieru, używając kolorowych markerów lub naklejek, albo skorzystać z gotowych aplikacji, które umożliwiają łatwe tworzenie i edytowanie fiszek.

Ważne jest, aby systematycznie powtarzać materiał z fiszek, najlepiej codziennie lub co kilka dni, aby umiejętności i wiedza pozostały w pamięci długotrwałej. Powtarzanie materiału z fiszek to skuteczny sposób na przyswajanie wiedzy i poprawę wyników w nauce.

Zapamiętuj rymowankami i twórz własne, systematyzując wiedzę

Zapamiętywanie wiedzy może być trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli wymaga zapamiętania wielu terminów i faktów. Jednym ze sposobów na ułatwienie sobie tego zadania jest korzystanie z rymowanek i mnemotechnik. Rymowanki to proste wierszyki, które zazwyczaj składają się z kilku linijek i mają rytmiczne brzmienie. Dzięki temu są łatwiejsze do zapamiętania niż suche fakty czy terminy.

Mnemotechniki to strategie, które mają pomóc w zapamiętaniu określonych faktów, dat lub definicji.

Przykład? Dość znanym są wierszyki, wykorzystywane do nauki anatomii, a konkretniej, licznych kości rąk i nadgarstka.

„Łódka płynie, Księżyc świeci, Trójgraniasty Groszek leci.

Na Trapezie, Trapeziku, wisi Główka na Haczyku.

Czworoboczna Większa z Mniejszą się zmówiły, Główkowatą na Haczyku powiesiły.”

Co nam odpowiednio daje kości:

– łódeczkowata
– księżycowata
– trójgraniasta
– grochowata itd.

Tworzenie własnych rymowanek i mnemotechnik może być równie skuteczne co korzystanie z tych już istniejących. Dzięki temu, że sami tworzymy historyjki lub rymowanki, mają one dla nas większą wartość i są łatwiejsze do zapamiętania.

Najlepszym sposobem na zapamiętanie wiedzy jest jednak systematyczna praca i powtarzanie materiału. Rymowanki i mnemotechniki są jedynie wparciem, które może ułatwić nam zapamiętywanie trudnych terminów i faktów. Warto pamiętać, że kluczową rolę w procesie uczenia się odgrywa zrozumienie danego zagadnienia, a nie tylko zapamiętywanie faktów na pamięć.

Daj mózgowi odpocząć od nauki

Ciężka praca i skupienie są ważne, ale tak samo ważne jest, aby pozwolić swojemu mózgowi na odpoczynek i relaks. Dzięki temu będziesz w stanie zachować wysoką efektywność i uniknąć wypalenia. Praca w trybie ciągłego skupienia bez przerw może prowadzić do szybkiego zmęczenia i obniżenia poziomu efektywności oraz produktywności. Dlatego warto zadbać o regularne przerwy, podczas których możesz zrobić coś innego, co pozwoli Ci na relaks i oderwanie się od nauki.

Podczas przerw warto zrobić coś, co dostarczy nam przyjemności i pozwoli na oderwanie myśli od obowiązków związanych z nauką. Może to być krótki spacer na świeżym powietrzu, rozmowa z przyjacielem, przeczytanie kilku stron książki lub po prostu zrobienie sobie filiżanki herbaty. W ten sposób odprężysz się i zregenerujesz siły.

Ważne jest również, aby w czasie przerw unikać aktywności, które będą wymagały skupienia lub będą zbyt wciągające. Obejrzenie kilku odcinków ulubionego serialu lub zagraniu w grę komputerową może wydawać się dobrym pomysłem, ale może Cię zbyt mocno wciągnąć i zniechęcić do powrotu do nauki.

Dlatego warto dbać o swoje potrzeby i zapewnić sobie regularne przerwy w czasie nauki, aby móc skutecznie i efektywnie przyswajać wiedzę.

Poruszaj się, aby dotlenić mózg

Regularny ruch ma wiele korzyści dla naszego zdrowia, ale również dla naszej umiejętności nauki. Podczas ćwiczeń fizycznych nasz organizm uwalnia endorfiny, które przyczyniają się do poprawy naszego samopoczucia i redukcji stresu. To z kolei wpływa na lepsze skupienie i koncentrację podczas nauki.

Ponadto, poprawia się krążenie krwi, co zwiększa dotlenienie mózgu i zapewnia lepsze funkcjonowanie jego komórek. Warto więc zadbać o regularny ruch, aby poprawić swoją wydajność w nauce. Można wybierać spośród różnych aktywności, takich jak joga, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, taniec, a nawet krótka sesja treningu siłowego w domu. Ważne, aby dostosować intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stopniowo zwiększać jej poziom, by uniknąć kontuzji.

Różnicuj metody, aby obudzić przeciążony umysł

Kiedy uczysz się przez długi czas, twój mózg może stać się przeciążony i przestać skutecznie przyswajać informacje. Aby temu zapobiec, warto zastosować różnorodne metody nauki. Próbowanie nowych sposobów uczenia się może zaskoczyć twoje zmysły i pomóc przyswoić wiedzę w bardziej efektywny sposób.

Możesz zacząć od zmiany sposobu przyswajania informacji. Na przykład, jeśli zwykle czytasz materiały tekstowe, spróbuj zastosować audiobooki, podcasty lub materiały wideo. Możesz też wypróbować różne techniki notowania, takie jak mapy myśli lub notatki wizualne. Kolejną opcją jest nauka w grupie lub z nauczycielem, który wyjaśni ci materiał w sposób bardziej interaktywny.

Różnicowanie metod nauki to świetny sposób na pobudzenie twojego umysłu i ożywienie twojego podejścia do nauki. Bądź otwarty na eksperymentowanie i wypróbuj różne podejścia, aby znaleźć takie, które najlepiej działa dla ciebie!

Stosuj mapy myśli dla utrwalenia wiedzy

Mapy myśli to narzędzie, które pomaga zorganizować myśli i połączyć różne koncepcje w jedną spójną całość. Są to graficzne reprezentacje informacji, w których pojęcia i ich relacje są przedstawione za pomocą symboli, kolorów i linii. Dzięki temu, że mapy myśli są wizualnymi reprezentacjami wiedzy, pomagają nam łatwiej przyswajać, organizować i utrwalać informacje.

Mapy myśli są szczególnie skuteczne w przypadku skomplikowanych zagadnień, które wymagają zrozumienia wielu koncepcji i ich relacji. Dzięki nim możemy łatwiej zrozumieć złożone procesy i zależności między różnymi elementami.

Tworzenie map myśli może być też świetnym sposobem na powtórkę materiału. Dzięki temu, że informacje są przedstawione w formie graficznej, łatwiej jest je zapamiętać i przypomnieć sobie w przyszłości. Mapy myśli są również świetnym narzędziem do przygotowania się do egzaminów i testów, ponieważ pozwalają na szybkie przypomnienie sobie materiału w sposób uporządkowany i spójny.

Korzystanie z map myśli jest proste i łatwe do opanowania. Wystarczy wybrać odpowiednią aplikację lub program, który umożliwi nam stworzenie mapy myśli i zacząć organizować nasze myśli za pomocą symboli i kolorów. Warto spróbować tej metody nauki i przekonać się o jej skuteczności.

Nakarm swój mózg zdrowymi pysznościami

Jest pewne powiedzenie, że jesteśmy tym, co jemy. Dieta odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym zdrowiu i samopoczuciu, w tym również w procesie nauki. Właściwe odżywianie może pomóc w utrzymaniu umysłu w dobrej kondycji, poprawie koncentracji i motywacji, a tym samym przyczynić się do efektywniejszej nauki.

Najlepiej wybierać produkty, które są bogate w składniki odżywcze, takie jak białka, węglowodany złożone, zdrowe tłuszcze i błonnik. Mogą to być orzechy, nasiona, owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz ryby. Taki rodzaj diety pomaga dostarczyć organizmowi niezbędne składniki odżywcze, które zapewniają energię i wpływają na funkcjonowanie mózgu.

Należy pamiętać, że dieta powinna być urozmaicona i zróżnicowana. Wiele osób popełnia błąd polegający na jedzeniu tych samych produktów każdego dnia. Jednak jedzenie zawsze tych samych posiłków może prowadzić do braku ważnych składników odżywczych i nudy, co w końcu może doprowadzić do obniżenia motywacji i skuteczności nauki.

Oprócz diety warto również zadbać o odpowiednią ilość snu i aktywności fizycznej. Sen jest niezwykle ważny dla naszej pamięci, a regularna aktywność fizyczna zwiększa ilość tlenu w organizmie, co wpływa pozytywnie na pracę mózgu.

Wreszcie, warto zdawać sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi zdobywanie wiedzy. Proces nauki jest nie tylko korzystny dla naszych umiejętności, ale również dla naszej osobowości. Może przyczynić się do lepszego zrozumienia świata, rozwoju kreatywności, zwiększenia pewności siebie i samooceny. To właśnie te korzyści powinny być naszą motywacją do nauki, aby móc osiągnąć sukces i realizować swoje cele.

Podsumowanie:

 1. Regularne przerwy i poruszanie się pomagają w dotlenieniu mózgu i poprawie koncentracji podczas nauki.
 2. Warto eksperymentować z różnymi metodami nauki, aby zaskoczyć i uaktywnić przeciążony umysł.
 3. Mapy myśli są skutecznym narzędziem wizualizacji i utrwalania wiedzy.
 4. Zdrowa dieta z pełnowartościowymi produktami, takimi jak orzechy, owoce i pełnoziarniste produkty, pomaga w utrzymaniu energii i skupienia podczas nauki.
 5. Motywacja do nauki może wynikać z przyjemności z rozumienia otaczającego świata, otwierania nowych możliwości i zwiększania pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Poszerz swoją wiedzę na temat motywacji do nauki:

 • Pink, D. (2009). 'Drive'
 • Deci, E.L. (1971). 'Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation,' Journal of Personality and Social Psychology, 18 (1), 105-115. Dostęp tutaj
 • Cameron J, et al. (1994). Reinforcement, reward, and intrinsic motivation: A meta-analysis. DOI: 10.3102/00346543064003363
 • Jovanovic D, et al. (2014). Relationship between rewards and intrinsic motivation for learning – researches review. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.287
 • Lepper MR, et al. (1973). Undermining children’s intrinsic interest with extrinsic reward: A test of the “overjustification” hypothesis. DOI: 10.1037/h0035519
 • Sheppard DP, et al. (2015). The role of extrinsic rewards and cue-intention association in prospective memory in young children. doi.org/10.1371/journal.pone.0140987
 • Theodotou E. (2014). Early year education: Are young students intrinsically or extrinsically motivated towards school activities? A discussion about the effects of rewards on young children learning. roar.uel.ac.uk/3632/
 • Warneken F, et al. (2008). Extrinsic rewards undermine altruistic tendencies in 20-month-olds. DOI: 10.1037/a0013860

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend