Jak wytłumaczyć dziecku co to jest czasownik

Jak wytłumaczyć dziecku co to jest czasownik

Czasownik jest jednym z podstawowych elementów języka, który pozwala nam opisywać działania, stany i zdarzenia. Dlatego ważne jest, aby dzieci poznały to pojęcie i zrozumiały, jak działa w języku. Czasownik jest kluczowym elementem każdego zdania, ponieważ opisuje, co się dzieje lub co jest opisywane w zdaniu. Bez czasownika nie bylibyśmy w stanie mówić o żadnej aktywności ani opisywać sytuacji w języku angielskim. Dlatego nauka czasowników jest niezbędna w procesie nauki języka angielskiego i stanowi podstawę do dalszego rozwijania umiejętności językowych.

Co to jest czasownik

Czasownik to część mowy, która opisuje działanie, stan lub zdarzenie. W języku angielskim czasownik często występuje w bezokoliczniku, czyli formie podstawowej, np. „to go”, „to play”, „to eat”. Czasownik może również występować w innych formach, takich jak czas teraźniejszy, przeszły lub przyszły, w zależności od czasu i kontekstu zdania.

Przykłady czasowników w języku angielskim:

 • to run (biec)
 • to swim (pływać)
 • to read (czytać)
 • to write (pisać)
 • to sing (śpiewać)
 • to dance (tańczyć)
 • to jump (skakać)
 • to eat (jeść)
 • to drink (pić)
 • to play (grać)

Czasowniki są bardzo ważnym elementem języka i często wykorzystywane w codziennej komunikacji, dlatego nauka czasowników jest kluczowa w procesie nauki języka angielskiego.

Po co nam czasownik

Czasownik pełni wiele różnych funkcji w zdaniu. Najważniejsze z nich to:

 1. Opisywanie czynności: czasownik informuje nas o tym, co robi osoba lub przedmiot w zdaniu. Na przykład, w zdaniu „She is singing a song” (Ona śpiewa piosenkę), czasownik „is singing” informuje nas, że osoba wykonuje akcję śpiewania.
 2. Opisywanie stanów: czasownik może również opisywać stan osoby lub przedmiotu. Na przykład, w zdaniu „He is tired” (On jest zmęczony), czasownik „is” opisuje stan osoby.
 3. Opisywanie przeszłości: czasownik może opisać przeszłe wydarzenia. Na przykład, w zdaniu „I ate breakfast this morning” (Zjadłem śniadanie dziś rano), czasownik „ate” opisuje akcję, która już się wydarzyła.
 4. Opisywanie przyszłości: czasownik może również opisywać przyszłe wydarzenia. Na przykład, w zdaniu „We will go to the park tomorrow” (Pójdziemy do parku jutro), czasownik „will go” informuje nas o planowanej przyszłej akcji.

Dlatego też, czasownik jest niezbędnym elementem każdego zdania, ponieważ informuje nas o tym, co dzieje się lub co się wydarzyło, a także o stanie osoby lub przedmiotu.

Jak tłumaczyć dziecku czasownik

W języku angielskim czasowniki występują w różnych formach, które odpowiadają różnym czasom, trybom i aspektom. Najważniejsze formy czasowników to:

 1. Bezokolicznik: jest to forma podstawowa czasownika, którą można znaleźć w słowniku. Bezokolicznik w języku angielskim zaczyna się zawsze od „to”, np. „to eat”, „to run”, „to play”.
 2. Czas teraźniejszy: czasownik w czasie teraźniejszym informuje nas o tym, co dzieje się w chwili obecnej, np. „I am eating breakfast” (Jem śniadanie), „She plays the guitar” (Ona gra na gitarze).
 3. Czas przeszły: czasownik w czasie przeszłym informuje nas o tym, co już się wydarzyło, np. „I watched a movie last night” (Obejrzałem film wczoraj wieczorem), „She played soccer when she was younger” (Ona grała w piłkę nożną, gdy była młodsza).
 4. Czas przyszły: czasownik w czasie przyszłym informuje nas o tym, co się wydarzy w przyszłości, np. „I will eat dinner at 7pm” (Zjem kolację o 19:00), „She will travel to Paris next month” (Ona pojadzie do Paryża w przyszłym miesiącu).
 5. Participle: czasownik w formie biernika lub imiesłowu przymiotnikowego, np. „eaten”, „played”, „watched”.

Dlatego też, aby zrozumieć i używać czasowników poprawnie, ważne jest, aby znać różne formy czasowników oraz w jakim kontekście są one stosowane.

Ćwiczenia praktyczne

Aby pomóc dziecku zrozumieć, czym są czasowniki oraz jak je używać, można wykonać kilka prostych ćwiczeń praktycznych:

1. Znajdowanie czasowników: poproś dziecko, aby otworzyło książkę lub gazetę i znalazło w niej przykłady czasowników. Można również poprosić dziecko, aby wymyśliło kilka czasowników i użyło ich w zdaniach.

2. Zmiana czasu: poproś dziecko, aby zmieniało czasowniki między czasami teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Na przykład: „I eat breakfast” (czas teraźniejszy), „I ate breakfast” (czas przeszły), „I will eat breakfast” (czas przyszły).

3. Dodawanie końcówek: poproś dziecko, aby dodało odpowiednie końcówki do czasowników, aby dopasować je do osoby i liczby. Na przykład: „I eat”, „you eat”, „he eats”, „we eat”, „they eat”.

4. Gra w zgadywanie: opisz działanie lub czynność za pomocą czasownika, a dziecko musi zgadnąć, o co chodzi. Na przykład: „This action involves putting one foot in front of the other in a repetitive manner” (odpowiedź: to walk).

5. Używanie czasowników w zdaniach: poproś dziecko, aby wymyśliło kilka zdań z różnymi czasownikami i upewniło się, że je poprawnie użyło. Można również poprosić dziecko, aby wymyśliło związane z czasownikami opowieści lub krótkie dialogi.

6. Używanie czasowników w zdaniach negatywnych: poproś dziecko, aby wymyśliło kilka zdań negatywnych z różnymi czasownikami. To pomoże dziecku zrozumieć, jak używać czasowników, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś nie robimy.

7. Używanie czasowników w pytaniach: poproś dziecko, aby wymyśliło kilka pytań z różnymi czasownikami. To pomoże dziecku zrozumieć, jak tworzyć pytania i jak używać czasowników w tym kontekście.

8. Zmiana osoby: poproś dziecko, aby zmieniało czasowniki między osobami, na przykład „I eat”, „you eat”, „he eats”, „she eats”, „we eat”, „they eat”. To pomoże dziecku zrozumieć, jak używać czasowników, gdy opisujemy działania różnych osób.

9. Tworzenie zdania z danym czasownikiem: podaj dziecku czasownik i poproś, aby stworzyło zdanie z tym czasownikiem. Na przykład: „jump” – „I like to jump high in the air”, „swim” – „We will swim in the pool tomorrow”.

10. Gry słowne: graj w gry słowne, takie jak wisielec, krzyżówki lub Scrabble, które pomogą dziecku wzbogacić swoje słownictwo i umiejętności gramatyczne.

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, ma różne preferencje i tempo nauki. Dlatego warto eksperymentować z różnymi ćwiczeniami i znaleźć te, które najlepiej pasują do Twojego dziecka.

Podsumowanie

Podsumowując, nauczanie dzieci czasowników jest ważnym elementem nauki języka angielskiego. Czasowniki pomagają opisywać czynności i wydarzenia oraz tworzyć zdania w języku angielskim. Dlatego też ważne jest, aby dziecko zrozumiało, czym jest czasownik, zanim zacznie się uczyć poszczególnych czasowników, takich jak „to be”.

Możemy wytłumaczyć dziecku, czym jest czasownik, używając prostych i zrozumiałych przykładów. Możemy również wykorzystać różne metody nauczania, takie jak rysowanie, zabawy słowne i ćwiczenia praktyczne, aby pomóc dziecku lepiej zrozumieć, jak używać czasowników w zdaniach.

Nauka czasowników jest procesem stopniowym i wymaga cierpliwości oraz regularnego powtarzania. Korzystając z prostych ćwiczeń i zabawnych gier słownych, możemy pomóc dziecku rozwijać swoje umiejętności językowe i rozwijać zainteresowanie nauką języka angielskiego.

Ważne jest, aby zawsze chwalić dziecko za jego wysiłek,postępy i motywować je do dalszej nauki. Dzięki regularnej praktyce i pozytywnemu podejściu dziecko na pewno zacznie czuć się bardziej pewnie w mówieniu po angielsku i będzie w stanie skutecznie wykorzystać czasowniki w swoich zdaniach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend