Czym jest chunking i jak go stosować efektywnie podczas nauki

Wyobraź sobie na chwilę, że masz przed sobą ogromną bibliotekę pełną książek. Te książki to informacje, które każdego dnia próbujesz zapamiętać.

Jednak zamiast próbować zapamiętać każdą stronę z osobna, co byłoby niesamowicie trudne i nieefektywne, decydujesz się na organizację książek w serię kolekcji według tematu, gatunku czy autora.

Ten sposób organizacji pomaga Ci łatwiej znaleźć potrzebne informacje, ponieważ wiesz, gdzie szukać danego tematu czy gatunku.

chunking definicja


„Chunking” działa na tej samej zasadzie, ale dotyczy sposobu, w jaki nasz mózg przetwarza i organizuje informacje.

Jest to technika polegająca na grupowaniu poszczególnych elementów informacji w większe, znaczące „kawałki” lub „bloki”.

Dzięki temu, zamiast próbować zapamiętać długie ciągi liczb, słów czy innych danych, grupujemy je w większe jednostki, które mają dla nas sens.

To sprawia, że informacje stają się łatwiejsze do zapamiętania, ponieważ nasz mózg lepiej radzi sobie z organizowaniem i przypominaniem informacji, gdy są one częścią większego, spójnego obrazu.

Poniżej znajdziesz przykład w jaki sposób ja organizuję swoją wiedzę za pomocą chunkingu. Nie jest typowa mapa myśli a raczej ” chunking map”, gdzie złożone zagadnienie, rozłożyłem najpierw na mniejsze elementy, aby uzyskać jeden duży chunk w postaci wiedzy i głębszego zrozumienia czym jest Obciążenie Poznawcze (Cognitive Load)

mapa mysli Cognitive Load


„Chunking” to więc sztuka układania książek w naszej mentalnej bibliotece w taki sposób, aby każda informacja była łatwo dostępna, zorganizowana i przyjazna dla pamięci.

To technika, która może znacząco poprawić naszą zdolność do zapamiętywania i uczenia się, pozwalając nam na efektywniejsze gospodarowanie naszymi zasobami poznawczymi.

Czym jest chunking

Definicja chunkingu

„Chunking” to technika organizowania mniejszych jednostek informacji w większe, spójne grupy, nazywane „chunkami” lub „porcjami”.

Dzięki temu procesowi, informacje stają się łatwiejsze do przetwarzania, zapamiętania i odtworzenia.

„Chunking” pozwala na lepsze wykorzystanie pamięci roboczej, która ma ograniczoną pojemność.

Grupując informacje w większe jednostki, które mają dla nas osobiste znaczenie lub logiczny związek, możemy zwiększyć ilość informacji, które jesteśmy w stanie skutecznie przetworzyć i zapamiętać.

Technika ta wykorzystuje naturalną tendencję mózgu do poszukiwania wzorców i łączenia ich, co ułatwia organizowanie i zapamiętywanie informacji.

„Chunking” można stosować nie tylko do zapamiętywania liczb czy słów, ale także w różnych sytuacjach uczenia się, takich jak zapamiętywanie koncepcji, zasad, języków obcych czy umiejętności praktycznych.

Jest to zatem uniwersalne narzędzie, które ulepsza efektywność pamięci przez zmniejszenie obciążenia pamięci roboczej i ułatwienie dostępu do zasobów pamięci długoterminowej.

Zalety chunkingu

Dzięki chunkingowi, uczący się może lepiej zintegrować nowe informacje z istniejącymi strukturami wiedzy.

Tworzenie logicznych powiązań między różnymi jednostkami wiedzy może ułatwić transfer informacji z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej, co prowadzi do lepszego zrozumienia materiału i długotrwałego utrwalenia wiedzy.

chunking jak sie uczyc


Warto również podkreślić, że dzielenie dużych porcji informacji na mniejsze jednostki może zmniejszyć poziom stresu i przeciwdziałać uczuciu przytłoczenia. W efekcie, proces nauki staje się bardziej przyjemny i motywujący, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki.

Wreszcie, chunking sprzyja rozwojowi umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia. Analiza i grupowanie informacji w logiczne jednostki wymaga od uczącego się zrozumienia związków między różnymi koncepcjami oraz wyodrębnienia kluczowych elementów.

W rezultacie, uczący się staje się bardziej świadomy struktury wiedzy, co pozwala mu na lepsze zrozumienie materiału i szybsze rozwiązywanie problemów.

Przykład chunkingu

Aby lepiej zrozumieć koncepcję chunkingu, warto skorzystać z prostego przykładu. Weźmy na warsztat zapamiętywanie numeru telefonu: 1234567890. Na początek przedstawmy ten numer jako ciąg dziesięciu pojedynczych cyfr:

1 6 7 7 5 7 2 5 8

Zapamiętywanie takiego ciągu cyfr może być trudne, zwłaszcza gdy próbujemy to zrobić na pierwszy rzut oka.

Teraz pogrupujmy te cyfry w mniejsze jednostki, czyli „chunki”:

167-757-258

Gdy numer telefonu jest podzielony na trzy mniejsze grupy, staje się znacznie łatwiejszy do zapamiętania. Dzięki grupowaniu cyfr w chunki, nasz system pamięciowy może skupić się na przyswojeniu mniejszej liczby jednostek informacji na raz.

szej liczbie kategorii, co ułatwia przyswajanie i późniejsze przypominanie sobie materiału.

Przykładem z zupełnie innej dziedziny może być nauka słówek w nowym języku.

Załóżmy, że uczymy się angielskich słówek i mamy przed sobą listę:

 • apple
 • banana
 • car
 • dog
 • elephant
 • jumper
 • flower
 • garden
 • house
 • ice
 • jacket

Zapamiętywanie pojedynczych słów z takiej listy może być wyzwaniem. Aby ułatwić sobie zadanie, możemy zastosować technikę chunkingu, grupując słówka w kategorie, na przykład według kontekstu lub znaczenia.

Możemy więc podzielić listę na mniejsze grupy:

Owoce:
apple
banana
Transport:
car
Zwierzęta:
dog
elephant
Przyroda i dom:
flower
garden
house
Ice
Rzeczy:
jacket
jumper

Taka organizacja materiału pomaga naszemu mózgowi lepiej przetwarzać i zapamiętywać informacje.

Dlaczego chunking jest ważny w procesie uczenia się

Chunking i dzielenie dużych porcji informacji na mniejsze, logicznie powiązane jednostki pomaga w nauce, ponieważ wspiera efektywne wykorzystanie ludzkiej pamięci roboczej.

Pamięć robocza jest tymczasowym magazynem informacji, który pozwala na manipulowanie i przetwarzanie danych podczas wykonywania różnych zadań umysłowych.

Jej pojemność jest ograniczona, co sprawia, że jednoczesne przetwarzanie zbyt dużej ilości informacji może prowadzić do ich zapominania lub błędnego zrozumienia.

Chunking pozwala na optymalizację wykorzystania pamięci roboczej poprzez redukcję ilości informacji, które muszą być jednocześnie przetwarzane.

Poprzez grupowanie podobnych koncepcji czy danych, uczący się jest w stanie lepiej zrozumieć i zapamiętać materiał.

Chunking odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu umiejętności efektywnego uczenia się, ponieważ ułatwia zarówno przyswajanie nowych informacji, jak i ich organizację w pamięci długotrwałej.

Jak stosować chunking efektywnie podczas nauki

Aby stosować chunking efektywnie podczas nauki, warto zastosować kilka praktycznych technik i wskazówek. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

Matematyka: Podczas nauki wzorów matematycznych lub równań, można je podzielić na mniejsze części, a następnie skupić się na każdym elemencie osobno.

Na przykład, ucząc się równań kwadratowych, można najpierw skupić się na zrozumieniu poszczególnych symboli i terminów (a, b, c, x), a następnie na zasadach działania i rozwiązywania tego typu równań.

Wyobraź sobie, że równanie kwadratowe to przepis na ciasto, a każdy składnik tego ciasta to różne części równania, jak a, b, c, i x. Zamiast próbować zrozumieć cały przepis naraz, możemy najpierw nauczyć się, co oznacza każdy składnik:

 1. Poznaj składniki – Najpierw dowiedz się, co oznaczają litery a, b, c, i x w równaniu. To jak poznawanie, co to jest mąka, cukier, jajka w przepisie na ciasto.
 2. Naucz się kroków – Potem naucz się, jak te składniki współdziałają ze sobą, czyli jak użyć tych składników, żeby zrobić ciasto. W matematyce, to znaczy zrozumieć, jak rozwiązać równanie kwadratowe krok po kroku.

Używając metody chunkingu, zamieniasz wielką, skomplikowaną rzecz (jak równanie kwadratowe) na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia kawałki. To trochę jak uczenie się gotować, zaczynając od poznania pojedynczych składników, a potem łącząc je razem, żeby stworzyć coś większego.

Fizyka: Podczas nauki praw fizyki, można je podzielić na mniejsze jednostki. Na przykład, ucząc się prawa powszechnego ciążenia, można najpierw zrozumieć, co oznaczają poszczególne symbole (G, m1, m2, r), a następnie na zasadach działania siły grawitacji.

Biologia: Ucząc się o układzie pokarmowym, można podzielić informacje na mniejsze części, takie jak poszczególne narządy (np. żołądek, jelita) i funkcje, które pełnią. Następnie można skupić się na procesie trawienia krok po kroku, zaczynając od jamy ustnej, a kończąc na wydalaniu.

Historia: Podczas nauki historii, można podzielić materiał na mniejsze jednostki czasowe lub tematyczne. Na przykład, ucząc się o II wojnie światowej, można najpierw skupić się na przyczynach konfliktu, a następnie na głównych kampaniach i bitwach oraz skutkach wojny. Można także łączyć wydarzenia według regionów geograficznych, np. Europa, Azja czy Afryka.

Języki obce: Podczas nauki języka obcego, można stosować chunking, dzieląc materiał na mniejsze części, takie jak słownictwo, gramatyka, czytanie i pisanie. Ucząc się słownictwa, można pogrupować słowa według tematów, jak wspomniano wcześniej. Przy nauce gramatyki warto skupić się na poszczególnych zagadnieniach, np. na czasach, rodzajach zdań czy strukturach.

Geografia: Ucząc się geografii, można podzielić materiał na mniejsze jednostki, takie jak kontynenty, kraje, miasta, czy rzeki i góry. Następnie można skupić się na każdym z nich osobno, ucząc się ich nazw, położenia geograficznego, cech charakterystycznych czy związanych z nimi zagadnień (np. klimat, roślinność, gospodarka).

Chemia: Podczas nauki chemii, można podzielić tematy na mniejsze części, takie jak pierwiastki chemiczne, związki, reakcje chemiczne czy równania. Ucząc się o pierwiastkach, można zapoznać się z ich symbolami, właściwościami czy grupami, do których należą. Następnie można skupić się na poszczególnych związkach i reakcjach chemicznych, ucząc się ich nazw, wzorów i właściwości.

W każdym przypadku, kluczowe jest, aby grupować informacje w logiczne i spójne jednostki, które będą łatwiejsze do zapamiętania i zrozumienia. Dzięki stosowaniu techniki chunkingu w różnych dziedzinach nauki, uczący się może optymalizować proces przyswajania wiedzy i osiągać lepsze wyniki.

Podsumowanie

Czym jest chunking mapa myśli


Chunking to potężne narzędzie, które można wykorzystać podczas nauki. Dzięki organizowaniu informacji w większe, spójne jednostki, uczący się może osiągnąć lepsze wyniki, zrozumieć materiał na głębszym poziomie i efektywnie przyswoić nową wiedzę. Wypróbuj chunking w swojej nauce i przekonaj się sam, jak wiele korzyści może przynieść ta technika.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend