Czasownik to be dla dzieci

Czasownik to be dla dzieci

Nauczanie języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, ponieważ jest to język międzynarodowy używany na całym świecie. Z tego powodu nauczanie języka angielskiego dzieci od najwcześniejszych lat jest coraz powszechniejsze. Jednym z kluczowych elementów nauki języka angielskiego jest czasownik „to be”, który jest jednym z najważniejszych czasowników w języku angielskim. Dlatego też, jako rodzice i nauczyciele, musimy zwrócić szczególną uwagę na to, jak wprowadzić i uczyć dzieci czasownika „to be”.

W artykule zostaną przedstawione wskazówki i metody, które pomogą rodzicom i nauczycielom wyjaśnić czasownik „to be” dzieciom w sposób łatwy i zrozumiały dla nich. Ponadto, przedstawione zostaną sposoby, jak uczyć dzieci czasownika „to be” oraz wskazane zostaną metody, które ułatwią dzieciom zapamiętanie czasownika „to be”.

Co to jest czasownik „to be”?

Czasownik „to be” to jeden z podstawowych czasowników w języku angielskim. Czasownik ten może odnosić się do istnienia, stanu lub cechy osoby, zwierzęcia lub rzeczy. „To be” jest bardzo ważnym czasownikiem, ponieważ stanowi podstawę dla tworzenia innych czasów i form w języku angielskim.

W języku angielskim czasownik „to be” posiada trzy podstawowe formy: am, is i are. Formy te odnoszą się do różnych liczb oraz osób:

 • am – formę tę używa się w pierwszej osobie liczby pojedynczej (I am – Ja jestem)
 • is – formę tę używa się w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he/she/it is – on/ona/ono jest)
 • are – formę tę używa się w pierwszej i trzeciej osobie liczby mnogiej (we/they are – my/oni są)

Czasownik „to be” jest również używany w tworzeniu pytań i negacji w języku angielskim. Przykłady pytań z użyciem czasownika „to be” to:

 • Am I tall? – Czy jestem wysoki?
 • Is she a doctor? – Czy ona jest lekarzem?
 • Are they friends? – Czy oni są przyjaciółmi?

Natomiast przykłady zdań przeczących to:

 • I am not happy – Nie jestem szczęśliwy
 • She is not tall – Ona nie jest wysoka
 • They are not at home – Oni nie są w domu

Czasownik „to be” jest również bardzo często używany w codziennej rozmowie w języku angielskim. Dlatego też nauka tego czasownika jest niezwykle ważna dla każdej osoby uczącej się języka angielskiego.

Jak wyjaśnić czasownik „to be” dzieciom?

Aby wyjaśnić czasownik „to be” dzieciom, najlepiej użyć prostych i łatwych do zrozumienia przykładów. Można zacząć od podstawowych koncepcji związanych z czasownikiem „to be”, takich jak istnienie, stan i cechy. Na przykład, można wyjaśnić, że czasownik „to be” jest używany, aby powiedzieć, kim jesteśmy, jak się czujemy lub gdzie jesteśmy.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym można użyć obrazków lub zabawek, aby pokazać im, jak czasownik „to be” działa w praktyce. Można pokazać dziecku obrazek osoby lub zwierzęcia i poprosić, aby opisało, jakie cechy posiada, np. „To jest pies, on jest brązowy i ma długie uszy”. Następnie można poprosić dziecko, aby spróbowało utworzyć zdanie, używając czasownika „to be”, np. „Ten pies jest brązowy i ma długie uszy”.

Dla dzieci w wieku szkolnym można wykorzystać proste ćwiczenia gramatyczne, takie jak wypełnianie luk w zdaniach lub tworzenie pytań i przeczeń. Na przykład, można poprosić dziecko, aby uzupełniło luki w zdaniu używając odpowiedniej formy czasownika „to be”, np. „My __ happy” (are/am/is) lub poprosić, aby stworzyło zdanie przeczące, np. „He __ a doctor” (isn’t/aren’t/am not).

Podczas wyjaśniania czasownika „to be” dzieciom należy pamiętać, aby mówić powoli i jasno, korzystając z prostych i łatwych do zrozumienia słów. Można również wykorzystać rysunki lub ilustracje, aby pomóc dzieciom zrozumieć, co oznacza czasownik „to be”.

Jak uczyć dzieci czasownika „to be”?

1. Upewnij się, dziecko rozumie co to jest czasownik. Zanim zaczniesz tłumaczyć dziecku czasownik „to be” upewnij się, że rozumie i wie jaką funkcję w mowie pełni czasownik. Gramatyka to abstrakcja, która ze względu na wiek może być dla dziecka trudna do pojęcia. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego rozwija się wraz z wiekiem, dlatego im młodsze dziecko, tym trudniej mu zrozumieć koncepcję czasownika. Bez zrozumienia tego, że czasownik służy do określania czynności, stanów, zdarzeń lub procesów, trudno będzie dziecku zrozumieć i poprawnie używać czasownika 'to be”.

2. Zacznijcie od czegoś naprawdę prostego. Wprowadzanie czasownika „to be: można zacząć od tłumaczenia dziecku, że czasownik „to be” służy do określania, kim lub czym jest dana osoba, zwierzę lub rzecz. Można zacząć od prostych, łatwych do zrozumienia przykładów, np.:

 • „I am a boy” (Ja jestem chłopcem) – w tym zdaniu „am” to forma czasownika „to be”, która określa, kim jest osoba mówiąca.
 • „She is happy” (Ona jest szczęśliwa) – w tym zdaniu „is” to forma czasownika „to be”, która określa stan, w jakim jest osoba o której mówimy.
 • „It is a book” (To jest książka) – w tym zdaniu „is” to forma czasownika „to be”, która określa, czym jest dana rzecz.

Można także zastosować wizualne przykłady, np. pokazując dziecku zdjęcia osób, zwierząt lub przedmiotów i pytać: „Kim jest ta osoba?” lub „Czym jest ta rzecz?” i odpowiedzieć na te pytania za pomocą czasownika „to be”.

Pamiętajmy, że ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że czasownik „to be” służy do określania, kim lub czym jest dana osoba, zwierzę lub rzecz. Im prostsze i bardziej konkretnie to wyjaśnimy, tym łatwiej będzie dziecku zrozumieć ten koncept i przyswoić sobie nowe słowa oraz konstrukcje językowe.

3. Zabawy językowe. Zabawy językowe są świetnym sposobem na utrwalenie czasownika „to be” i jednocześnie rozwijają zdolności językowe dziecka. Można np. poprosić dziecko, aby zrobiło prezentację o sobie, używając czasownika „to be”. Innym pomysłem jest zabawa kiedy na zmianę opisujemy coś, używając czasownika „to be”, np. „Ja jestem wysoki”, „Ty jesteś niski” itd.

4. Ćwiczenia gramatyczne. Ćwiczenia gramatyczne mogą pomóc dziecku w zapamiętaniu form czasownika „to be” oraz w tworzeniu pytań i przeczeń. Można przygotować arkusze z zadaniami, np. uzupełnianie luk w zdaniach, tworzenie pytań lub przeczeń, itp. Warto jednak pamiętać, aby ćwiczenia były przystosowane do wieku dziecka i dostosowane do jego poziomu umiejętności językowych.

5. Korzystaj z multimediów. Multimedia, takie jak filmy edukacyjne, piosenki czy gry językowe, mogą pomóc w nauce czasownika „to be”. Warto wybrać materiały dostosowane do wieku dziecka oraz o tematyce, która go zainteresuje. Na przykład, dla dzieci w wieku przedszkolnym można wykorzystać piosenki edukacyjne, które wprowadzą czasownik „to be” w ciekawy i atrakcyjny sposób, a dla dzieci w wieku szkolnym warto poszukać gier edukacyjnych, które pomogą w utrwaleniu form czasownika „to be” w praktyce.

6. Praktyka w życiu codziennym. Dzieci uczą się języka angielskiego przede wszystkim poprzez praktykę w życiu codziennym. Dlatego warto zachęcać dziecko do używania czasownika „to be” w codziennych sytuacjach, np. podczas rozmowy o swoim dniu w szkole, opisując swoje uczucia czy wygląd, itp. Im więcej dziecko będzie miało okazję używać czasownika „to be” w codziennych sytuacjach, tym łatwiej

7. Używaj różnych zasobów językowych. Dzieci uczą się w różny sposób, dlatego warto używać różnych zasobów podczas nauki czasownika „to be”. Możne być tak, że dziecko lub uczeń ma pewne preferencje sensoryczne np. wzrokowe i woli uczyć się oglądając np. obrazki, filmy, inne dziecko może woli słuchać np. piosenki, nagrania, inne może preferować naukę związana z kinestetyką np. zabawy ruchowe, symulacje. W ten sposób można dostosować naukę do preferencji dziecka, co może skutecznie motywować i umilić proces nauki czasownika „to be”.

8. Powtarzaj regularnie. Częste powtarzanie jest kluczowe dla zapamiętania czasownika „to be” przez dzieci. Dlatego warto wprowadzać ten czasownik w różnych kontekstach, np. podczas opisu swojego wyglądu lub opowiadania o swoim dniu. Dzieci uczą się najlepiej poprzez powtarzanie i stosowanie w praktyce, więc im częściej będą miały okazję użyć czasownika „to be”, tym łatwiej będzie im go zapamiętać.

9. Wspieraj i dostrzegaj wysiłek dziecka. Podczas nauki nowych umiejętności ważne jest, aby wspierać dziecko i chwalić je za wysiłek i konkretne postępy. Dlatego warto doceniać i zauważać każde próby używania czasownika „to be”. To z kolei zmotywuje dziecko do dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności językowych.

Podsumowanie:

Nauka czasownika „to be” może być trudna dla dzieci, ale z odpowiednią metodą można ułatwić ten proces. Warto wprowadzać czasownik „to be” w różnych kontekstach, stosować zabawy językowe, ćwiczenia gramatyczne, korzystać z multimediów, praktykować w życiu codziennym, używać różnych zasobów językowych oraz wspierać i chwalić dziecko wysiłek i postępy. Dzięki tym sposobom nauka czasownika „to be” stanie się łatwiejsza i bardziej przyjemna dla dziecka.

Podczas nauki warto pamiętać, że każde dziecko uczy się w innym tempie i na swój sposób. Dlatego warto indywidualnie dostosować metody nauki, uwzględniając preferencje i styl uczenia się dziecka. Ważne jest również, aby nie zmuszać dziecka do nauki, ale zachęcać je do korzystania z języka angielskiego w codziennych sytuacjach.

Nauka języka angielskiego to proces długotrwały, ale ważne jest, aby zapewnić dziecku odpowiednie narzędzia i metody, które ułatwią naukę. W ten sposób dziecko nabierze pewności siebie i będzie bardziej otwarte na komunikację w języku angielskim, co przyczyni się do rozwijania jego umiejętności językowych w przyszłości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend